24 December 2012 ~ 0 Comments

Saopštenje Republickog odbora

Dana 21. decembra 2012. .godine, u Domu sindikata u Beogradu, održana je sednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije, kojoj je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković, njegova pomoćnica za finansije Slavica Jelača i šef kabineta Dejan Carević.

Ministar pravde upoznao je članove Republičkog odbora sa daljim namerama i aktivnostima u adaptaciji prethodno sprovedene reforme pravosuđa. Razmenili smo mišljenja o vlastitim potrebama, interesima i očekivanjima. Podržavamo ministra pravde u naporima koje čini kako bi se vratio ugled pravosuđu. Međutim, smatramo da reforme mogu da budu uspešne samo ako su osmišljene i sprovedene u saradnji i u dogovoru sa svim učesnicima na koje se ona odnosi.

Socijalni dijalog, formalno, otpočeo je pre mesec i po dana. Suštinski, ništa se nije dogodilo. Dijalog bi trebalo da bude „alatka“ za pronalaženje konkretnih načina za uspostavljanje poverenja i stvaranje uslova za poboljšanje i materijalnog položaja zaposlenih, i poboljšanje usluga građanima.

Ali, zaključili smo da je Vlada usvajanjem Budžeta bez konsultacija sa sindikatima izvršila direktan udar na kolektivno pregovaranje i ubila socijalni dijalog. Uz dužno poštovanje prema ministru pravde, očigledno je da u vladajućoj političkoj areni najviše uticaja ima, i donosilac je odluka, Ministarstvo finansija.

Tekst preuzet sa: www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply