24 January 2013 ~ 0 Comments

Akcija Roditelj – Negovatelj

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad se pridružuje akciji porodica osoba sa invaliditetom.

Ukratko – Predlaže se uvođenje novog instituta u Zakon o socijalnoj zaštiti. Naime, priznavanjem statusa roditelja negovatelja zakonodavac bi sprečio da deca u situacijama teške bolesti i invaliditeta budu nužno izmeštena iz svojih primarnih porodica.

Tekst u celini

Da bi podržali akciju potrebno je da popunite tabelu i istu dostavite u kancelariju br. 26 u prizemlju Osnovnog suda Novi Sad ili da pošaljete istu na mail: zoran.babin@ns.os.sud.rs do petka 25.01.2013 godine

Kliknite na link kako bi popunili tabelu

Leave a Reply