15 February 2013 ~ 0 Comments

Izvestaj sa sastanka u Ministarstvu pravde оdržanog 14.02.2013

Danas je održan sastanak u Ministarstvu pravde. Sindikat pravosuđa Srbije, uskladu sa kolektivnim ugovorom, obratio se Ministarstvu pravde Srbije sa zahtevom za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada još polovinom novembra prošle godine. Pri tome, Sindikat je uputio predloge sa mogućim rešenjima, s pravom očekujući da će ih neko razmatrati. Međutim, zaista neočekivano, i posle tri meseca, Ministarstvo pravde Srbije nije razmatralo ponuđene predloge, niti je dalo bilo kakav predlog u pisanoj formi kako bi se o istom izjasnili. Raznih opravdanja bilo je na pretek, ali jedno od najbezobraznijih jeste opravdanje da nema novca jer su vraćene sudije. Da li to Ministarstvo pokušava da izazove netrpeljivost između administracije i sudija? Da li će Ministarstvo pokazati pravo lice ukoliko se odlučimo na štrajk tako što će huškati medije na radnike koji hoće da se njihov rad plati? Naglašavamo da se administrativne zarade kreću od 18.447 do 27.600 dinara. Plata sudija i tužilaca iznosi 96.500 dinara. Predložili smo da osnovica za obračun zarada bude kao policijska 25.512 dinara, ili da se zaposlenima isplaćuje stimulaciju u iznosu od 10.000 dinara kao u policiji, ili uvećana za 30% kao što je to propisano za zaposlene u Ustavnom sudu. Priliv predmeta nemoguće je savladati kad nemate prostor, opremu, ljudstvo, kancelarijski materijal, uz još nepodnošljivo ponižavajuće zarade, ali zaposleni vredno rade i daju sve od sebe kako bi se efekti propale reforme što manje osetili. Zaposleni i građani ispaštaju zbog promašaja bivših i  sadašnjih političara a političari uživaju u blagodeti i ne odgovaraju za svoje promašaje. A mi bismo trebalo ćutke i sa razumevanjem da plaćamo njihove greške. Nećemo ni da ćutimo ni da trpimo, nego ćemo preduzeti sve sindikalne mere i borićemo se za radnička prava!

Tekst preuzet sa: www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply