20 February 2013 ~ 0 Comments

Izvod iz zapisnika sa Gradskog odbora od 12.02.2012

 

Ukoliko nemožete da pročitate text, možete ga odštampati tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na sliku i nakon toga na print picture !

Leave a Reply