01 March 2013 ~ 0 Comments

Dopis ministru Nikoli Selakoviću

Gospodine ministre,

Hvala Vam na dostavljenom Predlogu zaključka kojim ste ponudili isplatu stimulacije pravosudnoj administraciji u visini od 3.000 dinara. Istovremeno, obaveštavam Vas da je danas održana sednica Beogradskog odbora Sindikata pravosuđa Srbije koji smatra da je ponuda Ministarstva pravde nezakonita.

Gospodine ministre, Predlog zaključka je neprihvatljiv za Beogradski odbor Sindikata pravosuđa, jer mi se stvarno, kao i Vi, zalažemo za vladavinu zakona. Verujemo da ste, usled velikog broja donetih zakona, zaboravili da Zakon o budžetskom sistemu Srbije za 2013. godinu, u članu 15. stav 2. „zabranjuje isplate zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonuse u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene.“

Nema smisla da ministar pravde, pa makar i omaškom, krši zakone Vlade čiji je član. To je nedopustivo i zbog toga Vas molimo da ovo odbijanje zaposlenih u beogradskom pravosuđu shvatite kao krajnje dobronamerno.

I na kraju, obaveštavam Vas da je zbog ovakvog predloga koji pokazuje jedno međusobno nerazumevanje, Beogradski odbor Sindikata pravosuđa doneo odluku o stupanju u štrajk, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

S poštovanjem, srdačno vas pozdravljam.

Predsednica

Slađanka Milošević

Tekst preuzet sa: www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply