07 March 2013 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje

7.mart 2013.

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje potpisivanje protokola između Ministarstva pravde i sindikalne organizacije Sopos, jer je to zloupotreba zakona i institucija.

Naglašavamo da je Sindikat pravosuđa Srbije zaključio Poseban kolektivni ugovor sa Vladom Srbije kao poslodavcem, tokom oktobra 2011. godine, i tako institucionalno postao socijalni partner poslodavcu za dalje pregovaranje i odlučivanje u vezi sa materijalno-socijalnim položajem.

Međutim, Sindikat pravosuđa Srbije zbog svoje principijelne, argumentovane i istrajne borbe za prava zaposlenih u pravosuđu više ne odgovara kao socijalni partner poslodavcu, zbog čega je poslodavac prekršio zakon i kukavički i sramno potpisao sa nereprezentativnim sindikatom navedeni protokol.

Potpisani Protokol je pravno nevažeći jer nije potpisan od strane socijalnih partnera, odnosno zakonski ovlašćenih pregovarača,  i kao takav oborićemo na sudu. Isti je neprihvatljiv za sindikalne organizacije udružene u Sindikat pravosuđa Srbije, a o čemu je Ministarstvo pravde obavešteno.

Zbog svega prethodno navedenog, Sindikat pravosuđa Srbije održaće danas sednicu Republičkog odbora na kojoj će biti usvojeni dalji koraci, s tim što podsećam da je Beogradski odbor Sindikata pravosuđa već doneo odluku o stupanju u štrajk beogradskog pravosuđa, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Predsednica

Slađanka Milošević

Tekst preuzet sa: www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply