10 April 2013 ~ 0 Comments

Ko će preseći pravosudni čvor

Sve su glasnija pitanja o odgovornosti i ostavkama članova VSS i DVT koji su obavljali (re)izbor sudija i tužilaca 2009. godine, a čije je odluke poništio zakonodavac

Za odgovornost članova Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT) iz reda sudija i tužilaca izjasnili su se, i domaća i inostrana stručna javnost, udruženja sudija i tužilaca, sindikat pravosuđa…

Zaštitnik građana Saša Janković je još u januaru 2012. godine konstatovao da je VSS u dužem vremenu radio nelegalno i nelegitimno, podrobno opisujući načine na koje je to činjeno, a onda je Ustavni sud prošle godine poništio listom više od 700 odluka VSS i DVT, nabrajajući sve neustavnosti i nezakonitosti u njihovom radu. Čak se nedavno, u vezi sa zahtevom Ministarstva pravde i lokalne uprave većina sudija i tužilaca u sudovima i tužilaštvima širom Srbije izjasnila da je za izmenu Zakona o VSS, a time i otvaranje pitanja odgovornosti članova VSS i DVT koji ih predstavljaju.

Na kraju, da podnesu ostavke, iz profesionalnih i etičkih razloga, članove Visokog saveta sudstva pozvali su i prisutni na zajedničkoj sednici sudija građanskog i krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda.

Po šest sudija i tužilaca, članova VSS i DVT, još se nalazi na mestima na koja su izabrani u martu 2011. godine, posle ostavke sudije Milomira Lukića u novembru 2011. godine, kojom je ukazao na političke pritiske koji se vrše na članove VSS iz reda sudija.Naknadno je, u februaru 2012. godine izabran sudija Miroljub Tomić za člana VSS.

Šta treba uraditi da se otvori pitanje odgovornosti članova VSS i DVT koji su obavljali (re)izbor 2009. godine, a čije je odluke poništio zakonodavac promenom zakona u decembru 2010. godine i nalaganjem da preispitaju svaku od više hiljada oduka, kao i onih koji su sproveli preispitivanje odluka prvog sastava VSS i DVT, na takav način da ih je Ustavni sud sve do jedne poništio 2012. godine.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković smatra da bi politički uticaj na nezavisno sudstvo predstavljala mogućnost da se kroz izmene zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca menjaju članovi tih tela. On je napomenuo da ovi zakoni jesu manjkavi u jednom delu s obzirom na to da ne predviđaju efikasan sistem odgovornosti članova tih sudskih tela.

– Izmene tih zakona biće potrebne iz sistemskih razloga, kako bi zakonom bila propisana kontrola i odgovornost članova VSS i DVT, a ne zbog postojećeg stanja. Kada sam govorio o odgovornosti onih koji su sprovodili izbor sudija i tužilaca, nisam pod time podrazumevao izmene i dopune zakona o VSS i DVT, jer bi se onda te izmene našle pred poslanicima – izjavio je Selaković za „Politiku” a potom dodao:

– Ako hoćete da promenite zakon da biste mogli da smenite pojedince, možete da unesete veliku pravnu nesigurnost u čitav sistem, a to nije dobro. Negativan primer je izbor sudija i tužilaca 2009. godine, a način na koji je to učinjeno, niko ko je upoznat sa tim izborom, ne može da oceni kao dobar.

Za razliku od ministra, strukovna udruženja sudija se i zalažu za izmenu Zakona o VSS i DVT. Ovakvom izmenom zakona, navode u Društvu sudija i Udruženju tužilaca, omogućilo bi se uspostavljanje odgovornosti članova VSS i DVT za zakonito vršenje njihove funkcije u svakom budućem slučaju, bez zadiranja u neophodne garancije njihove nezavisnosti.

– Društvo sudija je protiv zakona kojima bi se retroaktivno prekinuo mandat članova sadašnjeg sastava VSS budući da bi to bilo protivustavno. Posebno naglašavamo da se udruženja sudija i tužilaca nikada nisu zalagala za prekid mandata sadašnjih članova VSS i DVT zakonom – kažu u udruženjima sudija i tužilaca.

Oni dodaju da je osnovni problem u pravosuđu duboko ukorenjeni strah koji sudijama i tužiocima otežava da rade nepristrasno i da se odlučno uhvate ukoštac s korupcijom. Taj strah ne može biti otklonjen samo vraćanjem sudija i tužilaca u sistem. On će postojati sve dok pravosuđem upravljaju oni koji su, umesto da budu garanti sudijske nezavisnosti i tužilačke samostalnosti, kako im Ustav nalaže, u pravosuđu napravili nezapamćena nedela i teško povredili nezavisnost sudstva i samostalnost pravosuđa.

M. Derikonjić
objavljeno: 10.04.2013.
Tekst preuzet sa: http://www.politika.rs

Leave a Reply