17 April 2013 ~ 0 Comments

M.O.R. Intervenisala kod Vlade Srbije

Međunarodna organizacija rada

Ženeva, 11.april 2013. godine

 Ref: TUR 1-55

 Slađanka Milošević

Predsednik

Sindikata pravosuđa Srbije

Predmet: Intervencija

Poštovana,

Potvrđujem da sam 28. marta 2013. godine primila vaš dopis u kome nas obaveštavate da je Vlada potpisala protokol sa nereprezentativnim sindikatom,  uprkos još uvek važećem granskom kolektivnom ugovoru zaključenom između Vlade i vaše reprezentativne organizacije, i da preterano favorizuje druge minorne sindikate.

Budite sigurni da je MOR intervenisao kod srpskih vlasti kao što je zatraženo. Ja ću vas informisati o svim komentarima koje bi Vlada mogla da pošalje o pitanjima pomenutim u vašem dopisu.

 

Srdačan pozdrav,

Za Generalnog direktora

Karen Kartis

Zamenica direktora Odeljenja za

međunarodne standarde rada,

zadužena za slobodu udruživanja

Tekst preuzet sa: http://www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply