30 April 2013 ~ 0 Comments

Janković: I ove godine bez puno razloga za proslavu 1. maja

Beta | 30. 04. 2013. – 17:24h

Međunarodni praznik rada 1. maj i ove godine u Srbiji se obeležava bez puno razloga za slavlje, ocenio je danas zaštitnik građana Saša Janković dodavši da se to odvija uz rekordnu nezaposlenost i uskraćivanje zagarantovanih prava radnicima.

Kako se ističe u saopštenju, inspekcije i sudovi nemaju dovoljno snažan odgovor na kršenje prava radnika zbog čega se zaštitniku građana svakodnevno kolektivno obraćaju radnici, iako on nema nikakva ovlašćenja da kontroliše privatne poslodavce.

- Radnici ostaju bez pravičnih naknada za rad, što je Ustavom garantovano pravo, bez uplaćenih poreza i doprinosa, što je zakonska obaveza poslodavaca i suočavaju se sa nemogućom dilemom – da li prijaviti poslodavca i rizikovati gubitak kakvog-takvog posla, ili raditi obespravljen – naglasio je Janković.

On je upozorio da je u takvoj situaciji, potrebno je veće angažovanje Inspekcije rada, Poreske uprave i Ministastva finansija i bolja razmena podataka sa fondovima zdravstvenog i penzijskog osiguranja, da bi se preventivno i podnošenjem prijava povećalo poštovanje vitalnih prava koje država propisima garantuje.

Inspekcijske službe moraju se zakonski, kadrovski i materijalno ojačati, i u njima povisiti odgovornost za rad i nerad. Inspekcije rada moraju da budu mnogo ažurnije i autoritativnije kako bi se suzbilo nepoštovanje vitalnih prava radnika, posebno kada je reč o neplaćanju naknade trudnicama, porodiljama ili majkama na odsustvu radi nege deteta.

Poseban problem, o čemu svedoči i povećani broj pritužbi građana pri svakoj promeni vlasti u Srbiji, je zapošljavanje po partijskoj pripadnosti u organima vlasti i javnim službama, ocenio je Janković. Kako je naglasio, partijski kadrovi u administraciji, neprofesionalnoj i prekobrojnoj, te odsustvo podrške i zaštite za ljude od integriteta koji se u vršenju službene dužnosti zamere različitim lobijima i nezakonitim interesima, razdvajaju gradjane Srbije od dobre uprave. On je kazao i da je položaj žena na tržištu rada i dalje značajno gori od položaja muškaraca.

- Najnovija istraživanja pokazuju da tek svaka četvrta žena sa visokim obrazovanjem i tek svaka 10. žena bez obrazovanja, dobijaju posao preko konkursa – naveo je Janković.

 Primena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodao je, donela je poboljšanja, ali su ona spora i nedovoljna. Poslodavci, sa druge strane, godinama upozoravaju na ekstremno visoke fiskalne i parafiskalne namete, nedostatak podsticajne atmosfere za privređivanje i izostanak suštinskog dijaloga socijalnih partnera u oblasti rada, istakao je zaštitnik gradjana Saša Janković.

Tekst preuzet sa: http://www.blic.rs

Leave a Reply