29 May 2013 ~ 0 Comments

Manje povreda na radu

Radnici

NIŠ  - U našoj zemlji prošle godine je na poslu poginulo 26 lica, a 1.003 je zadobilo teške povrede. U odnosu na 2011. godinu broj povreda sa smrtnim ishodom smanjen je za 10 odsto, a broj teških povreda smanjen je za 28 odsto.

Ovi podaci izneti su na skupu  koji je bio posvećen primeni Zakona o radu i Zakona o bezbednosti na radu, a koji je održan danas u niškoj Regionalnoj privrednoj komori.

Direktor Inspektorata za rad Dragoljub Peurača istakao je da je po broju povreda na radu i bezbednosti na poslu Srbija  na istom nivou kao i zemlje u okruženju, i pored toga što neke od njih imaju razvijeniju ekonomiju.

„Naša zemlja ima svega 251 inspektora rada, dok je privrednih subjekata 1.300 puta više. U svetu se godišnje dogodi 330 miliona povreda na radu, a dva i po miliona radnika pogine na poslu, naglasio je Peurača.

On je naglasio da se smanjenje broj povreda na radu može postići prvenstveno preventivnim radom inspekcija rada i izmenom svesti poslodavaca i radnika o značaju pravilne zaštite na radu.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić izjavila je da bi Srbija do kraja godine trebalo da dobije Strategiju bezbednosti i zdravlja na radu za period od 2014-2017. godine, novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, i jedinstveni registar povreda na radu.

Ona je istakla da je Srbija prošle godine donela propise o bezbednosti na radu koji su u skladu sa standardima Evropske unije, ali je neophodno da i dalje radi na sistemu bezbednosti i zdravlja na radu.

„Strategija će se pozabaviti  prvenstveno jačanjem službe medicine rada, usavršavanjima zaposlenih u ovoj oblasti i rešavanjem problema osiguranja od povreda na radu. Izmenama i dopunama postojećeg Zakona takođe će se ojačati služba medicine rada i to prvenstveno na poslovima praćenja zdravstvenog stanja zaposlenih, izjavila je Božić.

 Tekst preuzet sa: http://jugmedia.info

Leave a Reply