05 July 2013 ~ 0 Comments

U VLADI KRIZA SELEKTIVNA

U prilog tvrdnji da su naši navodi tačni, Sindikat pravosuđa Srbije objavljuje dokumente iz kojih se jasno vidi da krize nema, odnosno da je, ukoliko je ima, i ona selektivna.

Zbog toga, kao dokaze, objavljujemo :

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

(donet 17. maja 2013)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

(usvojen 29. maja 2013)

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

(još u proceduri usvajanja).

Tekst preuzet sa:  http://www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply