09 July 2013 ~ 0 Comments

Ključna načela reforme pravosuđa

 Pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodne projekte Čedomir Backović danas je u Privrednoj komori Beograda predstavio Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa 2013 – 2018.

Backović je prisutne upoznao sa pet ključnih načela Strategije, kao i sa najznačajnijim novinama u pogledu konkretnih rešenja koje donosi Akcioni-plan .

Tekst preuzet sa:  http://www.mpravde.gov.rs

Leave a Reply