22 July 2013 ~ 0 Comments

Izmene Zakona o radu nepovoljne za kolektivno pregovaranje

22. jul 2013. | 13:50 | Izvor: Tanjug

BEOGRAD -

Najavljene izmene Zakona o radu nepovoljno će se odraziti na kolektivno pregovaranje u Srbiji, ali će se sindikati uz podršku međunarodnih institucija boriti za očuvanje i poštovanje tog prava, poručili su danas predstavnici reprezentativnih sindikata.

“Jedan od najvažnijih proizvoda sindikata je kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor, i bez toga sindikat postaje besmislen. Najavljene izmene zakona o radu govore da politički i biznis krugovi računaju da se kolektivno pregovaranje ugasi”, rekao je predsednik UGS Nezavisnost, Branislav Čanak, na okruglom stolu na kome je predstavljena Studija o kolektivnom pregovaranju u Republici Srbiji.

...

Prema njegovim rečima, veliki broj zaposlenih nema kvalitetne kolektivne ugovore, a dobar deo ih uopšte nema, a u procesu pridruživanja EU, kako je ocenio, ti akti će dobiti poseban značaj, imajući u vidu nivo standarda koji EU primenjuje u toj oblasti.

Osim poslodavaca, ukazao je on, pravo na dobro poslovno okruženje imaju i sindikati.

Čanak je rekao da je u Srbiji socijalni dijalog tripartitni i podrazumeva vladu, sindikate i poslodavce, što, kako je ocenio, nije evropski model, budući da se u EU primenjuje bipartitni dijalog koji obuhvata samo sindikate i poslodavce.

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Zoran Mihajlović, rekao je da je kolektivno pregovaranje još nedovoljno razvijeno i da je najveći broj kolektivnih ugovora potpisan u javnom sektoru, gde je zapravo država poslodavac.

Najmanje ugovora je u privatnom sektoru i kod stranih poslodavaca, dodao je on.

Mihajlović se složio sa liderom Sindikata Nezavisnost da su najavljene izmene zakona o radu restriktivne i da će obesmisliti kolektivno pregovaranje i smanjiti broj kolektivnih ugovora.

Navodeći da ne bi trebalo donositi novi zakon o radu, odnosno da ne vidi razlog za njegovu izmenu, on je izrazio bojazan da će on biti “kočnica” za strane investitore.

Mihajlović je rekao da je problematično to što bi novim zakonom trebalo da se rad na određeno vreme produži sa jedne na tri godine, što je posebno loše za mlade u Srbiji, i da se uvede takozvani “rad u paru”, odnosno da se radno vreme podeli na dva izvršioca.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, smatra da država mora da bude mnogo odgovornija kada je u pitanju zaštita sprovođenja kolektivnih ugovora i da će promenom zakona o radu morati da se potpišu novi kolektivni ugovori.

Predstavnik Međunarodne organizacije rada za srednju i istočnu Evropu, Ovidiu Jurca, kazao je da je veoma važno podsticati poboljšanje kvaliteta socijalnog dijaloga i da je današnji sastanak korak napred u oblasti kolektivnog pregovaranja i dijaloga.

Na današnjem okruglom stolu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost i Međunarodne organizacije rada (MOR), rečeno je da se u 1.120 privrednih subjekata u 108 gradova i opština u Srbiji najčešće primenjuju kolektivni ugovori kod poslodavca (oko 60 odsto), poseban kolektivni ugovor kod 17,5 odsto njih, dok se Pravilnik o radu primenjuje u 18,4 odsto preduzeća.

Broj kolektivnih ugovora porastao je od donošenja Zakona o radu 2005. godine, i oni se uglavnom zaključuju na period od tri godine. Međutim, 10 odsto kolektivnih ugovora zaključeno je na neodređeno vreme.

Tekst preuzet sa: http://www.rtv.rs

Leave a Reply