22 July 2013 ~ 0 Comments

Nereprezentativni sindikati ometaju dijalog

ponedeljak, 22. jul 2013, 16:16 -> 16:55

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” osudili delovanje pojedinih nereprezentativnih sindikata, jer, kako kažu, ometaju druge u razvijanju socijalnog dijaloga.

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” i Savez samostalnih sindikata Srbije osudili su delovanje pojedinih nereprezentativnih sindikata koji, kako tvrde, ometaju druge sindikate u razvijanju socijalnog dijaloga.

SSSS zastava

U zajedničkom saopštenju ovih sindikata navodi se da su pojedini sindikati nastali po želji i za potrebe određenih stranaka, sa zadatkom da ometaju druge sindikate u razvijanju socilanog dijaloga i da narušavaju napore da se oštećeni industrijski odnosi izbalansiraju u korist zaposlenih.

Oni navode da ih ne čudi što vlada u svakoj prilici, kada treba da razmeni mišljenja sa reprezentativnim sindikatima, poziva i ove, kako kažu, nazovi sindikate, kako bi od svakog sastanka, ako se pokaže kao potrebno, napravili cirkusku predstavu i tako sve što reprezentativni sidikati rade sveli na tu ravan.

“To je bilo kada je reč o tzv. vladinim merama štednje, za raspravu o Zakonu o štrajku, Zakonu o radu, bezbednosti i zdravlju na radu, inspekcijskim službama. I, naravno, nesrećni srpski tajkuni, uvek posle takvih sastanaka jadikuju nad zlom sudbinom što žive u zemlji u kojoj postoje takvi sindikati”, navode sindikati.

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” zahtevaju od političkih stranaka na vlasti i u opoziciji da rade svoj posao onako kako to predviđa Ustav, a da njih ostave da rade svoj posao.

U suprotnom ove dve organizacije će, kako navode, vrlo brzo početi otvorenu borbu za vraćanje svega pod okrljem prava i pravnog poretka.

Tekst preuzet sa: http://www.rts.rs

Leave a Reply