06 August 2013 ~ 0 Comments

REKONSTRUKCIJA I NAŠEG MINISTRA ?

Sindikat pravosuđa Srbije, pre godinu dana, na prvom sastanku sa novopostavljenim ministrom pravde Nikolom Selakovićem, osim usmeno, dostavio je i pismeni Podsetnik o prioritetima za rešavanje problema u pravosuđu (videti u prilogu).

Od nabrojanih prioriteta, jedino je usvojen Zakon o amnestiji i povećana stimulacija zaposlenima za celih 1.000 dinara. Imajući u vidu rekonstrukciju Vlade Srbije koja je u toku, kao i to da skoro ništa nije urađeno na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada, te da i dalje skupo plaćamo “pravosudni turizam”, opravdano se postavlja pitanje da li bi trebalo rekonstruisati i ministra pravde. Prvi potpredsednik Vlade zadovoljan je radom mlađanog ministra pravde ali zaposleni nisu, posebno zbog toga što ministar pravde ignoriše pismene i usmene zahteve predstavnika zaposlenih.

Istina, usvojena je Strategija za borbu protiv korupcije i predstavnik ovog sindikata bio je na njenom predstavljanju. Međutim, kako u istoj ni u najavi nema namere za usvajanjem zakona o ispitivanju porekla imovine, smatramo da borba protiv korupcije neće dotaći vlast koja usvaja koruptivna zakonska rešenja, pa tako ni one koji su iskoristili takva rešenja i obogatili se sve u skladu sa zakonom.

Podsetnik

Tekst preuzet sa: http://www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply