10 August 2013 ~ 0 Comments

Sudije i tužioci položili zakletvu

IZVOR: TANJUG

Beograd — Novoizabrane sudije i zamenici javnih tužilaca položili su danas zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine Nebojšom Stefanovićem.

Nove sudije i tuzioci polazu zakletvu

Polaganju zakletve prisustvovao je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

U izjavi novinarima posle polaganja zakletve, Selaković je kazao da su to većinom mlade sudije i zamenici javnih tužilaca koji su završili početnu obuku Pravosudne akademije, ali da među njima ima i ovih koji su izabrani iz reda sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

“Pravosudna akademija je institucija koja u Strategiji za reformu pravosuđa do 2018. godine ima veoma značajnu ulogu i jednu od nosećih, zajedno sa Visokim savetom sudstva, Državnim većem tužilaca, Ministarstvom pravde, Republičkim javnim tužilaštvom i Vrhovnim kasacionim sudom”, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Akademija je ustanova koja je u prethodnom periodu bila pozitivno ocenjena od naših evropskih partnera i Evropske komisije.

“Njen doprinos evropskim integracijama i reformisanju pravosuđa je za sada veoma veliki, a u periodu pred nama biće i postajaće sve veći i značajniji”, naglasio je Selaković.

On je izrazio očekivanje da će uskoro za sudije privrednih sudova i Upravnog suda biti izabrano još 11 sudijskih pomoćnika, koji nisu završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, a koje je predložio Visoki savet sudstva, jer svi koji su u sistem ušli pre donošenja Zakona o Pravosudnoj akademiji moraju da dobiju priliku da ostvare svoja prava i bez nje.

Tekst preuzet sa: http://www.b92.net

Leave a Reply