11 September 2013 ~ 0 Comments

Održana prva sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa

 

Sednica za sprovodjenje reforme pravosudja

Danas je u Vladi Republike Srbije održana prva sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. Sednici su prisustvovali članovi Komisije i njihovi zamenici, birani iz redova sve tri grane vlasti – zakonodavne, izvršne i sudske.

Prva sednica bila je posvećena usvajanju Poslovnika o radu, kao i izboru predsedavajućeg, zamenika predsedavajućeg i sekretara Komisije.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, kao član i predsedavajući Komisije do izbora novog, istakao je da rad Komisije mora biti efikasan i kvalitetan, kako Strategija ne bi ostala samo spisak ciljeva na papiru, kao i da članovi Komisije imaju veliku odgovornost pri implemetaciji Strategije, te se na tu odgovornost mogu i pozvati ukoliko se ne realizuju ciljevi i zadaci predviđeni Strategijijom i njenim pratećim Akcionim planom. Selaković je naveo da je Komisija telo koje okuplja predstavnike sve tri grane vlasti, ali da su tu prisutna i strukovna udruženja, nevladin sektor, kao i predstavnici pravosudne profesije i akademske zajednice.

Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi Komisije su usvojili i Poslovnik o radu i imenovali glavne nosioce Komisije. Za predsedavajućeg izabran je Miroljub Tomić, sudija i član Visokog saveta sudstva, za njegovog zamenika izabran je Neđo Jovanović, narodni poslanik i član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, dok je za sekretara Komisije imenovan Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave za evropske integracije i međunarodne projekte.

Komisija ima 15 članova i 15 zamenika koje je imenovala Vlada Srbije na 5 godina. Međutim, Poslovnikom je propisano da mandat predsedavajućeg i njegovog zamenika traje do godinu dana, dok se sekretar bira na period od 5 godina.

Rad sednica je javan, tako da svi zainteresovani predstavnici medija mogu prisustvovati sednicama Komisije i objavljivati izveštaje o njenom radu. Takođe, Zapisnik sa sednice biće dostupan javnosti na iternet prezentaciji Ministarstva pravde i državne uprave, kao i drugim relevantnim institucijama čiji predstavnici čine Komisiju.

Odlukom Vlade za obrazovanje Komisije, propisano je da članovi i zamenici članova Komisije ne dobijaju naknadu za rad u Komisiji.

Tekst preuzet sa: http://mpravde.gov.rs

Leave a Reply