11 September 2013 ~ 0 Comments

Selaković za efikasniju reformu

sreda, 11. sep 2013, 16:30 -> 16:55

Rad Komisije za reformu pravosuđa mora da bude efikasniji, da strategija refome ne bi ostala mrtvo slovo na papiru, poručio ministar Nikola Selaković.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković poručio je, na prvoj sednici Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018, da njen rad mora da bude efikasan i kvalitetan kako strategija ne bi ostala samo spisak ciljeva na papiru.

Ministar pravde Selakovic

U saopštenju se navodi da je prva sednica bila je posvećena usvajanju Poslovnika o radu, kao i izboru predsedavajućeg, zamenika predsedavajućeg i sekretara Komisije.

Članovi Komisije imaju veliku odgovornost pri implementaciji Strategije, te se na tu odgovornost mogu i pozvati ukoliko se ne realizuju ciljevi i zadaci predviđeni Strategijom i njenim pratećim Akcionim planom, rekao je Selaković.

Selaković je naveo da je Komisija telo koje okuplja predstavnike sve tri grane vlasti, ali da su tu prisutna i strukovna udruženja, nevladin sektor, kao i predstavnici pravosudne profesije i akademske zajednice.

Članovi Komisije su usvojili Poslovnik o radu i imenovali glavne nosioce Komisije.

Za predsedavajućeg izabran je sudija i član Visokog saveta sudstva Miroljub Tomić, za njegovog zamenika izabran je poslanik Neđo Jovanović, dok je za sekretara Komisije imenovan Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave za evropske integracije i međunarodne projekte.

Komisija ima 15 članova i 15 zamenika, koje je imenovala Vlada Srbije na pet godina.

Poslovnikom je propisano da mandat predsedavajućeg i njegovog zamenika traje do godinu dana, dok se sekretar bira na period od pet godina.

Odlukom Vlade za obrazovanje Komisije, propisano je da članovi i zamenici članova Komisije ne dobijaju naknadu za rad u Komisiji, navodi se u saopštenju.

Tekst preuzet sa: RTS

Leave a Reply