30 October 2013 ~ 0 Comments

Prva sednica Komisije za pravosuđe

IZVOR: TANJUG

Beograd — Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković pozvao je članove Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa da budu što efikasniji.

Ministar pravde Selakovic

On je na prvoj radnoj sednici tog tela dodao i da na umu imaju, pre svega, da krajnji efekat njihovog rada mora biti boljitak za građane.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa danas je, između ostalog, dogovorila da se otvorene sednice tog tela, kako bi se osigurala efikasnost i transparentnost reformskog procesa, održavaju svakog poslednjeg petka u mesecu.

To vladino telo, formirano Akcionim planom za sprovodenje Strategije i nadležno za praćenje reforme pravosuđa, usvojilo je danas plan rada i aktivnosti za poslednji kvartal 2013. godine.

Ministar Selaković je, obraćajući se članovima Komisije, izrazio zadovoljštvo stepenom ostvarenosti poslova predviđenih Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, koje su u nadležnosti njegovog Ministarstva.

“Kada posmatramo aktivnosti za treći i četvrti kvartal, a čiji je nosilac Ministarstvo pravde i državne uprave, mogu da kažem da smo u velikom broju aktivnosti završili posao, a negde fali još samo jedan korak da budu završene”, rekao je Selaković i najavio da će poslednja tri meseca ove godine biti veoma intenzivna kada je reč o sprovođenju Strategije, zbog čega je apelovao na članove Komisije da se po potrebi okupljaju što češće i da budu što efikasniji.

Selaković je istakao da pravni stručnjaci okupljeni u Komisiji ne smeju da zaborave da krajnji rezultat njihovog rada mora da se oseti u životu svakog građanina.

“Građani, na posletku, nisu neko koga zanima ni rad Komisije niti bilo kog organa, već da li će u razumnom roku, kada uđu u sud, moći da dobiju pravdu po koju su došli. Mislim da pored rada na tim sistemskim i formalnim stvarima moramo više računa da vodimo o tome kakav će efekat ono čime se bavimo imati u javnom životu”, naglasio je Selaković.

Članovi Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa su predstavnici svih institucija relevantnih za sprovođenje tog dokumenta.

Tekst obljavljen na sajtu: B92

Leave a Reply