05 November 2013 ~ 0 Comments

Zar samo prvi saziv VSS i DVT da odgovaraju ?

Sindikat pravosuđa Srbije razočaran je izjavom ministra pravde i državne uprave Nikole Selakovića da će za prethodno propalu a skupu reformu odgovarati samo članovi prvog saziva VSS i DVT.

 Naime, ministar je zaboravio da bi prijave trebalo podneti i protiv sadašnjih članova VSS i DVT, jer su sve radili kako bi opravdali nedokazane tvrdnje i dokazane laži svojih prethodnika, odnosno sramne odluke prvog saziva, potvrđujući 90% odluka prvog sastava VSS i DVT, radeći u nepotpunom sastavu i donoseći odluke sa manje od šest glasova potrebnih za odlučivanje, tako da je i Zaštitnik građana u Mišljenju od januara 2012. godine ocenio da VSS već duže vreme radi nelegalno i nelegitimno. Hapšenje člana VSS, sudije koji je imao drugačije mišljenje, i ostavka drugog člana, takođe, ocena su rada sadašnjeg stalnog saziva VSS. Oni koji su ostali, pristali su – a nisu morali.

Visoki savet sudstva trebalo bi da bude garant i čuvar nezavisnosti sudova, pa se opravdano postavlja pitanje da li ovaj saziv VSS koji je dokazao svoju zavisnost, i koji bi trebalo da izvrši trajni premeštaj sudija u skoro svim sudovima, usvoji pravilnik o vrednovanju sudija i postupku za vrednovanje, postavlja nove vršioce funkcija predsednika sudova i produži privremenost u srpskim sudovima, tako iskompromitovan i nestručan, zaista može da ispuni date ciljeve i vrati poverenje u pravosuđe. Ne, to je nemoguća misija. Oni su zarobljeni svojim prethodnim postupcima i predstavljaju živi štit izvršnoj vlasti koja može da ih /zlo/upotrebi.

Isto tako, i bez obzira na svoj minuli rad u reformi pravosuđa, još uvek u poslaničkim klupama plaćamo i gledamo Boška Ristića, Slobodana Homena i još neke od idejnih tvoraca propale reforme. Ako ništa drugo, moralno bi bilo da im se zabrane javni nastupi kako ne bi iritirali javnost koja pamti njihovu ulogu u nakaradnoj reformi.

Tekst preuzet sa sajta: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply