15 November 2013 ~ 0 Comments

Sindikat za neselektivnu stimulaciju

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

Nikoli Selakoviću, ministru

Poštovani,

Imajući u vidu činjenicu da su ograničenja, a uvidom u Predlog budžeta za 2014. godinu, i ovoga puta selektivna, predlažemo da do zakazanog sastanka razmotrite mogućnosti za povećanje stimulacije u pravosuđu na 10.000 dinara kao što je to slučaj u policiji, kao i to da se stimulacija isplaćuje i zaposlenima u zatvorima.

S obzirom na to da, a prema vašem stavu, nije moguće povećati zarade zbog štednje, bilo bi dobro da se poveća stimulacija i tako poboljša izuzetno težak položaj zaposlenih u pravosuđu. Smatramo da će ovaj “poseban dodatak” doprineti tome da zaposleni u pravosuđu prežive period dok vlast ne ispuni obećanje, odnosno sa reči pređe na dela i izvrši ujednačavanje nivoa zarada budžetskih korisnika i javnog sektora.

Predlažemo, takođe, da se zarade nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) ne smanjuju jer oni primaju samo tu zaradu, posebno imajući u vidu činjenicu da se ni ukupna primanja funkcionera sa drugih nivoa vlasti neće oporezovati, kao i činjenicu da će se naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru isplaćivati i u 2014. godini (na primer za Fond PIO određeno je izdvajanje 18,7 miliona za članove raznih odbora, za Visoki službenički savet, odnosno predsednika i članove, izdvaja se godišnje 14,5 miliona dinara itd…). Dakle, novca ima, samo ga treba pravilno raspodeliti.

Srdačan pozdrav.

Predsednica

Slađanka Milošević

Leave a Reply