15 December 2013 ~ 0 Comments

Ministar Selaković na konferenciji povodom početka izrade „Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji“

Ministar pravde Selakovic

 

 

 

 

 

 

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković učestvovaće sutra, 16. decembra na konferenciji povodom obeležavanja početka izrade „Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji“. Konferencija će se održati u biblioteci Visokog saveta sudstva, Resavska 42, sa početkom u 10 časova.

Pored ministra Selakovića, prisutnima će se obratiti i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, kao i zamenik republičkog javnog tužioca Tamara Mirović.

Na konferenciji će biti predstavljene aktivnosti predviđene za izradu analize,  koju će Visoki savet sudstva u saradnji sa Ministarstvom pravde i državne uprave i Državnim većem tužilaca, a koja će doprineti realnom sagledavanju postojećeg stanja u pravosuđu Srbije.

Izradu „Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji“ podržao je Multidonatorski fond za podršku reforme pravosuđa u Srbiji koji administrira Svetska banka.

Tekst objavljen na sajtu: Minsitarstvo pravde

Leave a Reply