16 December 2013 ~ 0 Comments

“Ubrzaćemo reforme u pravosuđu”

IZVOR: TANJUG

Beograd — Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković rekao je da Srbija namerava da dodatno ubrza reformu pravosuđa tokom procesa pridruživanja Evrospkoj uniji.

Ministar pravde Selakovic

“Pitanje vladavine prava predstavlja jedan od izazova za Republiku Srbiju, što reformu pravosuđa čini jednom od najvažnijih oblasti – da smo imali pravosuđe koje nije žudelo za reformama verovatno bismo odavno bili jedna od članica EU”, rekao ministar na stručnom skupu u Visokom savetu sudstva pred početak izrade Funkcionalne analize rada pravosuđa u Srbiji.

Selaković je takođe izrazio nadu da će to biti poslednja analiza koja sprskom pravosudnom sistemu predstoji pred otvaranje poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora o pridruživanju EU.

“Imajući u vidu napredak postignut u procesu pridruživanja EU, Srbija namerava da dodatno ubrza proces reforme pravosuđa”, istakao je ministar i podsetio da su Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2013-2018. i Akcionim planom za njeno sprovođenje predviđene mere i koraci koje će Srbija preduzimati.

On je napomenuo da finalnu analizu rada pravosuđa podržava Svetska banka, kao neutralni partner u pregovorima sa značajnim iskustvom u pružanju tehničke podrške.

Finalna analiza treba da nam da nam pokaže ne samo postojeće stanje već i da ponudi odogovore i rešenja na koji način treba se unapredi stanje u srpskom pravosuđu, naveo je Selaković.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević smatra da će finalna analiza doprneti realnom sagledavanju postojećeg stanja u pravosuđu Srbije i biti osnova za izradu smernica da bi se građanima obezbedio jednak i brz pristup pravdi.

“Cilj nam je stvaranje nezavisnosg, odgovornog, stručnog i efikasnog pravosuđa, jednom rečju, stvaranje sudske izuzetnosti”, rekao je Milojević.

On je podsetio da je uloga pravosuđa u procesu pregovora sa EU veoma značajna jer se poglavljem 23 – pravosuđe i osnovna prava, otvara i zatvara proces pregovora za članstvo u EU.

Finalna analiza, čiji su ciljevi i metodi predstavljeni na skupu, treba Srbiji i EU da omogući da tokom čitavog procesa pregovaranja mere napredak reformi.

Skupu su prisustvovali i zamenik republičkog javnog tužioca Tamara Mirović, predstavnici Svetske banke u Srbiji, ljudi koji će sprovesti analizu stanja, i čelnici srpskih sudova i tužilaštava.

Tekst objavljen na sajtu: B92

Leave a Reply