17 December 2013 ~ 0 Comments

Svetska banka analizra srpsko prasovuđe

Stručnjaci Svetske banke su, na zahtev Ministarstva pravde Srbije, počeli analizu stanja u domaćem pravosuđu radi izrade smernica za efikasniji rad sudova i bolju dostupnost pravde građanima.

Planirano je da analiza koju finansira Svetska banka, bude gotova do sredine jula 2014, a rezultati će biti korišćeni i tokom pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom koji bi trebalo da počnu u januaru.

Na današnjem skupu u Beogradu kojim je ozvaničen početak izrade analize stanja pravosuđa Srbije, predstavnik Svetske banke Antonius Verhajem je rekao da Srbija, ako želi da poveća ulaganja i pospeši svoju ekonomiju, mora da stvori veću pravnu sigurnost.

Tekst objavljen na sajtu: Slobodna Evpropa

Leave a Reply