03 January 2014 ~ 0 Comments

Startovala nova mreža sudova

Beograd — Od danas u Srbiji funkcioniše nova mreža sudija i tužilaštava, povećan je broj osnovnih sudova, ali i broj sudija.

Tuzba - Presuda

Nadležni tvrde da neće biti zastoja u suđenjima, dok sudije ne dele njihov optimizam.

“Od danas je stupio na snagu zakon o sedistima sudova i javnih tužilaštava (31.05) u kom je doslo do znatnog povećanja broja i osnovnih sudova i osnovih tužilaštava”, kaže Danilo Nikolić, državni sekretar u ministarstvu pravde.

Tri godine nakon reforme pravosuđa, pravosuđe u Srbiji se ponovo reorganizuje.

Broj osnovih sudova u Srbiji je skoro dupliran i od danas ih ima 66, prekršajnih sudova ima 44, Viših 25, a privrednih 16. Zadržan je broj od 4 apelaciona suda, uz tri odeljenja prekršajnog apelacionog i tri odeljenja upravnog suda. Osnovnih javnih tužilaštava sada ima 58, Viših 25, a apelacionih tužilaštava 4.

Osnovni kriterijumi za uspostvaljanje nove mreže sudova bili su broj predmeta na određenom području, broj stanovnika i udaljenost od dosadašnjeg sedišta suda. Postoje i izuzeci zasnovani na nacionalnoj pripadnosti, ali klimatskim uslovima.

“U Bujanovcu gde broj predmeta nije toliko veliki da bi bilo suda i nekim drugim nacionalnim sredinama, bilo je i geografskih odnosno klimatskih uslova, kao u Sjenici, jer je to gradić koji je zimi po tri, četiri ili više meseci odsečen od centra u Novom Pazaru”, dodaje Nikolić.

Nikolić tvrdi da neće biti velikog odlaganja suđenja i da će već od 20 januara stvari krenuti redovnim tokom.

“Mislim da smo to izvanredno uradili. Međutim, u društvu sudija Srbije kažu da će biti potrebno najmanje pola godine da se preusmere predmeti, premeste sudije i sudsko osoblje i pravosuđe stabilizuje”, smatra Nikolić.

“Mislim daje odgovorno prema javnosti da se kaže da se svi trude da bude bolje, ali da će za to biti potrebno vreme, da je moguće da će se napraviti greške i da će se one otklanjati i da ćemo se truditi da što pre to bude u funkciji, ali davati rokove za januar to nije baš najmudrije”, ocenjuje Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije.

Pravosuđe na Kosovu biće rešeno Briselskim sporazumom, pa je organizacija tamošnjih sudova izuzeta iz ovog zakona.

Tekst objavljen na sajtu: B92

Leave a Reply