14 January 2014 ~ 0 Comments

“Preispitati odgovornost VSS”

Beograd — Političku odgovornost predstavnika vlasti za propalu reformu pravosuđa utvrdili su građani na prošlim izborima,poručuju iz Ministarstva pravde i državne uprave.

Ministarstvo pravde Cedomir Backovic

Odgovornost sudija pre svega treba da traže i utvrđuju sudije u okviru svoje nezavisnosti i svojih organa i to u skladu sa zakonskom procedurom, rekao je Tanjugu pomoćnik ministra pravde i državne uprave Čedomir Backović povodom kritika Društva sudija Srbije da krivci za propalu reformu nisu odgovarali.

“Što se tiče Ministarstva pravde mi, iako ne ugožavamo njihovu nezavisnost imamo, nadam se, pravo na svoje mišljenje – a naše mišljenje jeste da bi trebalo preispitati pitanje postojanja krivične i materijalne odgovornosti članova VSS za sve ono što se desilo”, rekao je Backović.

To treba da se odvija, kako je naveo, u jednom postupku u kom bi glavnu reč imale sudije u skladu sa ustavnim, zakonskim rešenjima i u skladu sa nezavisnosću pravosuđa.

“Tražena je nezavisnost i sada im je to omogućeno.”, rekao je Backović odgovarajući na kritike predsednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević da je propuštena prilika da odgovaraju krivci za krah reforme pravosuđa.

Ona smatra da je na taj način izvršna vlast poslala poruku “da se poslušnima oprašta svaka krivica”.

Boljević je za Tanjug takođe rekla da je sada strah sudija još veći, da su politički pritisci nastavljeni, a da mogućnosti uticaja izvršne vlasti na pravosuđe nisu isključene i da su dodate i nove.

Sudija smatra da nije sporno da je prethodna vlast uticala na rad pravosuđa, ali da se toga nije odrekla ni sadašnja vlast. To se prema njenim rečima ogleda u usvojenim zakonima i Strategiji reforme pravosuđa jer je kroz njih na nekoliko bitnih, ali manje uočljivih načina, trasirana mogućnost za političke uticaje na pravosuđe.

“Insistiranjem na neefikasnosti kao na osnovnom problemu sudstva opravdavaju se zahtevi politike da sudstvo radi brže i više, dok se skriva odgovornost države za uslove u kojima ono funkcioniše. Sudstvo se proglašava krivim za sistemske probleme, a čim je krivo, podložno je uticajima i manipulacijama”, istakla je Boljević.

Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije na to odgovara da su apsolutno netačne i paušalne tvrdnje pojedinaca iz Društva sudija da izvršna vlast ugrožava nezavisnost sudstva.

“Ako se tu misli na neprimerene ili nedozvoljene uticaje, njih nema”, rekao je Backović, dodajući da su takve tvrnje neargumentovane i nekonkretizovane, bez ikakvih dokaza.

“Mi ni na terenu, niti od strane V S S ii VKS ili sudija bilo kog drugog suda takve primedbe nismo dobili – da izvršna vlast na bilo koji način ugrožava nezavisnost sudske vlasti, jer to jednostavno nije tačno”, izričit je Backović.

On tvrdi da to ministarstvo, za 18 meseci, nikada ni na koji način nije ugrozilo nezavisnost sudstva i da, ako Društvo sudija misli na eventualnu mogućnost ugrožavanja sastava V S S, to je takođe paušalna i neosnovana ocena.

Backović je podsetio da u V S S izvršna i zakonodavna vlast imaju samo po jednog predstavnika, dok od drugih devet članova sedam su sudije.

“Kako predstavnici izvršne vlasti mogu tu da utiču na sudsku većinu – te tvrdnje nemaju realnog osnova”, naveo je Backović i podsetio da se to Ministarstvo nikada nije mešalo u sudske odluke.

Komentarišući činjenicu da je od 2010. godine višestruko povećana neravnomerna opterećenost sudova i sudija, pomoćnik ministra je ukazao da je upravo cilj nove sudske mreže koja radi od 1. januara 2014. godine prevazilaženje tog problema.

Broj sudija je prevashodno određivan prema broju predmeta sa osnovnom namerom da se sve sudije u osnovnim, višim i apelacionim jednako opterete predmetima, naveo je on.

“Naravno to nije moguće 100 odsto ostvariti jer neki sudovi duguju svom postojanju ne samo broj predmeta već i nekim geografskim odlikama zarad lakšeg pristupa pravdi, sastav stanovštva…”, rekao je Backović.

Tekst objavljen na sajtu: B92

Leave a Reply