14 January 2014 ~ 0 Comments

SSSS i UGS traže hitno povlačenje tri zakona

Na zajedničkom sastanku direktora i predstavnika sindikalnih organizacija preduzeća u restrukturiranju industrijskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, održanom 05. decembra 2013. godine, u čijem radu je učestvovao i ministar privrede, ocenjeno je da je stanje u preduzećima u restrukturiranju izuzetno teško i složeno, a radno-pravni, ekonomski i socijalni položaj zaposlenih u njima, neizdrživ, sa tendencijom dalјeg pogoršanja.
Ministar privrede obećao je da će, on lično, Ministarstvo privrede i vlada u celini, uz konsultacije sa reprezentativnim sindikatima, kroz adekvatne izmene određenih zakona, mere fiskalne i kreditne politike, tržišnu, izvoznu i razvojnu podršku i konkretnu finansijsku pomoć države, uobličiti POSEBAN PROGRAM za REORGANIZACIJU I REVITALIZACIJU PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANјU I ZAŠTITU RADNIKA ZAPOSLENIH U OVIM PREDUZEĆIMA.
Uprkos javno datim obećanjima, aktivnosti navedenog ministra i Ministarstva se kreću u suprotnom pravcu. Predloženim izmenama Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju, koje su usvojene na vladi i upućene Skupštini na usvajanje, BEZ USAGLAŠAVANјA SA SOCIJALNIM PARTNERIMA I RASPRAVE NA SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU, PRIPREMLjEN JE TEREN ZA OTPUŠTANјE VIŠE DESETINA HILjADA ZAPOSLENIH U INDUSTRIJSKOM SEKTORU, UZ ZNATNO UMANјENјE PRAVA ZAPOSLENIH U SLUČAJU OTKAZIVANјA UGOVORA O RADU I POTPUNO IGNORISANјE SINDIKATA KAO RELEVANTNIH PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH.
Istovremeno, vlada nije donela ni jednu značjniju meru, a NAROČITO NE, kao što je traženo i obećano, POSEBAN PROGRAM, kojim bi se unapredili uslovi privređivanja, odnosno stimulisala proizvodnja za izvoz i tako STVORILI USLOVI ZA NOVO PRODUKTIVNO ZAPOŠLjAVANјE, ili, ZA POČETAK, zadržavanje trenutne zaposlenosti i dostignutog nivoa standarda zaposlenih.
Zbog svega navedenog, dve reprezentativne sindikalne centrale, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost

T R A Ž E

POVLAČENјE IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE ZAKONA O PRIVATIZACIJI I ZAKONA O STEČAJU, KAO I POVLAČENјE IZ PROCEDURE ZAKONA O RADU;
RAVNOPRAVNO UKLjUČIVANјE REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U CELOKUPAN POSTUPAK ZAOKRUŽIVANјA RADNOG ZAKONODAVSTVA I DONOŠENјE ”KODEKSA RADA”;
POŠTOVANјE I STAVLjANјE U FUNKCIJU INSTITUCIJA SOCIJALNOG DIJALOGA, POSEBNO SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA REPUBLIKE.
Ukoliko se ne ispoštuju ovi legalni i legitimni zahtevi reprezentativnih sindikata, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost će:

tražiti smenu resornih ministara i premijera ;
organizovati masovne proteste i druge vidove sindikalne borbe protiv ugrožavanja interesa i prava svojih članova, zaposlenih, a time i svih građana.

Dopis je, osim medijima, upućen Narodnoj skupštini, predsedniku Srbije, poslaničkim klubovima, Vladi Srbije, premijeru, prvom potpredsedniku vlade, Ministarstvu rada i Ministarstvu privrede.

Leave a Reply