03 February 2014 ~ 0 Comments

Izmene Ustava zbog sudstva

BEOGRAD -Ustavne izmene koje priprema radna grupa Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa predviđaju da se izvršna i zakonodavna vlast isključe iz procesa izbora sudija i predsednika sudova, odnosno tužilaca, kako bi se izvršila depolitizacija sudstva.

Nakon današnjeg sastanka radne grupe jedan od članova grupe, predsednik Visokog saveta sudstva (V S S) i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je za Tanjug da je zadatak izmena ustavnog okvira u pravcu da se odstrane sve mogućnosti za političke uticaje na pravosuđe.

Ustav Republike Srbije

“Najpre da skupština više ne učestvuje procesu izbora sudija i predsednika sudova, dalje da u ni u Visokom savetu sudstva ni u Državnom veću tužilaca ne sedi ministar pravde i predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, kao i da se tužioci i sudije biraju isključivo iz redova diplomaca Pravosudne akademije “, ukazao je Milojević.

On je napomenuo da Nacionalna strategija reforme pravosuđa i prateći Akcioni plan nalažu da se do 2018. godine izvrše sve pripreme za promenu dela Ustava koji se odnosi na pravosuđe, a sve u skladu sa pregovorima o pridruživanju EU i „Poglavljem 23” koje zahteva nezavisnost, efikasnost i odgovornost pravosuđa.

Prema njegovim rečima, radna grupa će analizirati postojeća rešenja i spremiti predlog izmena sa obrazloženjem.

Ukoliko bi se pak išlo dalje sa izmenama odredbi Ustava koje imaju izraženiji politički karakter, za to bi trebalo da postoji politička volja, naveo je Milojević.

Inače ovlašćeni predlagači za promenu Ustava su najmanje jedna trećina narodnih poslanika, najmanje 150.000 birača, Vlada i predsednik Republike.

Tekst objavljen na sajtu: RTV

Leave a Reply