17 April 2014 ~ 0 Comments

Pomeranje rokova ne menja Akcioni plan

 

Ministar pravde Selakovic 2

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković poručio da će skoro svi rokovi koji se tiču Akcionog plana biti ispoštovani do kraja drugog kvartala ove godine.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013 – 2018. razmatrala je danas predlog izmenjenog Akcionog plana.

Govoreći o ažuriranom i izmenjenom Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, Selaković je istakao da je u izradi postojalo višemesečno kašnjenje zbog objektivnih okolnosti, poput donošenja i sprovođenja nekoliko zakona, ali je naglasio da to ne menja njegovu suštinu.

“Reč je o pomeranju isključivo rokova. Ažuriranje Akcionog plana se nigde ne tiče naših meritornih odluka koje treba da se sprovedu, niti suštine akata i aktivnosti koje treba da proizađu iz sprovođenja Akcionog plana. Pomeranje se isključivo odnosi na rokove koje nismo ispoštovali zbog nekoliko razloga”, objasnio je Selaković.

Prema njegovim rečima, izrada Akcionog plana poklopila se sa početkom sprovođenja novog Zakonika o krivičnom postupku, sa raspuštanjem Narodne skupštine i početkom predizborne kampanje, funkcionisanja Vlade u tehničkom mandatu…

“Dve stvari treba istaći – nije bilo kašnjenja u izradi zakona i nisu nam kašnjenje prouzrokovali pristupni pregovori već tehnički dijalog sa privremenim institucijama samouprave u Prištini”, podvukao je Selaković.

On je istakao da predlog ažuriranog Akcionog plana za sprovodenje reforme pravosuđa predviđa da će skoro svi rokovi biti ispunjeni krajem drugog kvartala ove godine i ukazao na značaj ažuriranja Akcionog plana, jer je Srbija u januaru otpočela pregovaranje u poglavljima 23 i 24, “što je od ključnog značaja za buduće kretanje Srbije na njenom putu evropskih integracija”.

Ljubica Milutinović iz Društva sudija Srbije istakla je da će to udruženje glasati za prihvatanje ažuriranog Akcionog plana, ali je istakla da u njemu ima mnogo aktivnosti koje su neopravdano kasnile i koje nisu zahtevale rad Skupštine Srbije, poput formiranja radnih grupa koje bi analizirale efekte donetih zakona.

Ona je navela da to udruženje sa zabrinutošću posmatra kašnjenje izmena neophodnih zakona i njihovo usklađivanje sa evropskim standardima, podsetivši da je Društvo sudija Srbije prilikom formiranja radnih grupa koje će raditi na pravosudnim zakonima, ukazivalo da je potrebno više vremena za detaljnije analize i izradu zakona koji će doprineti najboljoj uspešnosti i efikasnosti sudstva.

Milutinović je dodala da je sada potrebno realno sagledati šta sve treba uraditi kako bi dinamika rada na Akcinom planu strategije reforme pravosuđa bila usklađena sa realnim potrebama, što bi dovelo do odgušenja uskih grla u što kraćem roku.

“Ima nekih stvari koje treba detaljno kasnije analizirati da li je uopšte bilo potrebno da se nađu u reformi pravosuđa, jer se ne odnose direktno na povećanje efikanosti rada sudova”, rekla je Milutinović.

Prema rečima šefice pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanje Miščević, Akcioni plan za reformu pravosuđa je sastavni deo svih priprema Srbije za skrininge i dalje korake u pregovaračkom procesu.

Ona je kazala da je reforma pravosuđa, odnosno proces izgradnje sistema vladavine prava kao osnovnog postulata društva oko evropskih vrednosti, potrebni Srbiji ne zbog pregovora ili članstva, već zbog samog društva, zbog stvaranja okvira za bolje poslovno okruženje, za pogodniju klimu za strane investitore, za zaštitu ljudskih prava…

“Reforma pravosuđa je baza reformisanja čitavog društva, odnosno njegovo postavljanje na noge. Reforma pravosuđa nema tačku, odnosno kraj, ona se nastavlja i teče. I onda kada se približite najboljim evropskim standardima, vaš posao neće stati”, istakla je Miščević.

Ona je dodala da pregovarački proces sa EU ne može da bude uspešan, ako svi ne rade zajednički na uspešnoj implementaciji strategije reforme pravosuđa.

Tekst objavljen na sajtu: Dnevni Akter

Leave a Reply