17 April 2014 ~ 0 Comments

Sudija se izvikala na ministra Selakovića

Sudija Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović juče je povišenim tonom kritikovala sposobnost vlasti da na pravi način izvrši reformu pravosuđa.

Ljubica Milutinović

Sudija je juče prvo kritikovala sposobnost vlasti da na pravi način izvrši reformu pravosuđa, a kada ju je ministar pravde optužio za kritizerstvo, ozbiljno je digla glas i ministru očitala bukvicu.
 

- Kao sudija Vrhovnog kasacionog suda ne dozvoljavam da mi se govori da iznosim nešto netačno i proizvoljno i da sam kritizer – viknula je sudija Milutinović na sastanku Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018, na kome je razmatrana promena Akcionog plana sa čijim se odredbama kasni. 
 

Njena reakcija usledila je nakon što ju je ministar Selaković posredno optužio da koristi prisustvo novinara za kritizerstvo.
 

Na sastanku u Advokatskoj komori Srbije, u prepunoj i zagušljivoj sali na poslednjem spratu, razmatrali su se uzroci za promenu 42 odrednice, svega šest meseci nakon što je plan usvojen.

- Bilo je zakona koji su trebalo da budu usvojeni do kraja 2013. godine i ne stoji argument da to nije urađeno zato što je raspuštena Skupština Srbije. Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o medijaciji i da ne nabrajam sve, mogli su biti doneti jer je njihov tekst bio završen. U nekima se čekala ekspertiza, ali su bogami neki rađeni i po dva i više puta jer su se menjale radne grupe, pa kad jedna dovede do kraja i dobije se stručno mišljenje, onda se formira druga grupa – rekla je sudija Milutinović.

Sudija je posebno upozorila na rizike i haos koji bi, po njenom mišljenju, mogle da proizvedu tri nedorečene odredbe o suđenju u razumnom roku, unete u Zakon o uređenju sudova.
 

- Ne znamo ni kako se dogodilo da te tri odredbe uopšte uđu u Zakon o sudovima. One nisu zakon, one su samo neka osnovna, najopštija načela. Svojevremeno smo kritikovali Zakon o rehabilitaciji koji je imao osam članova, pa smo morali zaključcima Vrhovnog suda da ustanovljavamo pravno postupanje i imali smo probleme u primeni. Sada imamo isto to samo sa tri člana, dakle nije ni osam, nego tri. Složiću se da je suđenje u razumnom roku prvenstveno pripadalo nadležnosti Ustavnog suda i ne znam ko je prihvatio da oslobodi ustavni sud tih zakonskih i ustavnih obaveza – rekla je sudija Milutinović i ocenila da se ovim ponavlja situacija iz reforme pravosuđa 2009. i 2010. godine kada su ustavne žalbe neizabranih sudija pretvorene zakonom, na neustavan način, u prigovore i upućene Visokom savetu sudstva.

Sudija je upozorila da je trebalo doneti etičke kodekse za članove Visokog saveta sudstva i članove Državnog veća tužilaca
 

Ministar pravde Selaković naglašeno je ignorisao ljutiti govor sudije i vrlo brzo napustio sastanak. On je rekao je da će sve odredbe iz Akcionog plana koje kasne biti izvršene do kraja drugog kvartala. Ocenio je da “nije zakonito niti fer i korektno da Ustavni sud Srbije prenese redovnim sudovima više od 10.000 ustavnih žalbi građana na povredu prava na suđenje u razumnom roku.
 

- Ako je građanin podneo ustavnu žalbu, onda je to ustavna žalba i ne može nikako biti prekvalifikovana u nešto drugo ako to nije predviđeno samim zakonom – rekao je ministar Selaković.
 

Selaković je istakao i da otvaranje poglavlja 23 i 24 o pravosuđu u pregovorima sa EU znače “ulazak u proces tutorstva”.
- Rekli smo da uđemo u članstvo EU, ima da se naučimo nečemu što je evropski standard. Ako hoćeš da ulažiš u to, onda ima da radiš to, to i to. U zemljama okruženja dolazili su evropski stručnjaci na javne rasprave, na većanja, ulazili maltene u pojedinačne predmete, sve što bi većina nas shvatila kao ugrožavanje nezavisnosti, povredu prava na slobodno sudijsko uverenje… ma, sve to pada u vodu – rekao je Selaković.
 

Članovi Komisije jednoglasno su glasali za promenu Akcionog plana koji će biti poslat Vladi na usvajanje.
 

Miščević: Reforma pravosuđa je ključ
 

Šefica pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević je ocenila da je proces izgradnje sistema vladavine prava potreban Srbiji ne zbog pregovora ili članstva, već zbog samog društva i da je uspeh u poglavljima 23 i 24 ključ uspeha pregovora sa EU.
- Reforma pravosuđa je baza reformisanja čitavog društva, odnosno njegovo postavljanje na noge. Reforma pravosuđa nema tačku, odnosno kraj, ona se nastavlja i teče. I onda kada se približite najboljim evropskim standardima, vaš posao neće stati – istakla je Tanja Miščević, glavni pregovarač Srbije sa EU i dodala da da pregovarački proces sa EU ne može da bude uspešan, ako svi ne rade zajednički na uspešnoj implementaciji strategije reforme pravosuđa.

Tekst objavljen na sajtu: Blic

Leave a Reply