19 May 2014 ~ 0 Comments

Prikupljanje pomoći -poplave u Srbiji

Crveni krst Novog Sada, u koordinaciji sa Crvenim krstom Srbije, prikuplja pomoć za stanovništvo ugroženo poplavama u Srbiji.

crveni krst poplave 2014

Odeće i obuće trenutno ima u dovoljnim količinama, a preko potredni artikli su:

- Flaširana voda
- Konzervirana hrana
- Higijena
- Hrana za bebe
- Pelene

Pomoć se može predati u magacinu Crvenog krsta Novog Sada u ulici Rade Končara br.1
a manje količine se mogu predati i u našim kancelarijama u ulici Pionirskoj br.12.

Telefoni: 021/6622-755, 021/6624-097, 021/523-940, 021/527-061

Unapred se zahvaljujemo svim građanima na pomoći i podršci.

Leave a Reply