03 July 2014 ~ 0 Comments

Nenadić: Postoji zakonska obaveza da zakon prođe raspravu

Beograd – Programski direktor Transparentosti Srbija Nemanja Nenadić izjavio je danas da je, prema Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade, obaveza da se nacti zakona postave na javnu raspravu, posebno oni kojima se bitno menja uređenje neke oblasti ili ako za njih postoji posebno interesovanje javnosti.

Nemanja Nenadic - transparentnost Srbija

Nenadić je u izjavi agenciji Beta kritikovao izjavu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički da su građani kroz izbore odlučili o novinama među kojima je i zakon o radu, time što je većina glasala za reforme.

- Bilo bi dobro da je to što je ministraka Udovički rekla istina, da smo imali prilike da se na izborima opredeljujemo na osnovu konkretnih programa, uvida u konkretna rešenja, ali, nažalost, nismo imali takvu priliku - istakao je on.

Prema njegovim rečima, prethodna izborna kampanja, kao i ranije, nije sadržala raspravu o konkretnim zakonskim rešenjima, pa tako ni o izmenama zakonu o radu.

- Pre izbora u decembru prošle godine u januaru ove bila je rasprava o Nacrtu zakona o radu, ali podaci sa te rasprave, odnosno šta je prihvaćeno, a šta je odbijeno, nikada nisu saopšteni. Umesto toga u junu se pojavila nova verzija zakona koja nije formalno izneta na javnu raspravu niti je predočeno u čemu se razlikuje od prethodne - rekao je Nenadić.

On je precizirao da iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade proizilazi obaveza da se Nacrt zakona postavi na javnu raspravu, da ona mora da traje minimum 20 dana, kao i da se objavi na sajtu Ministarstva, e-uprave.

- Slučajevi kada se zakoni iznose na javnu raspravu u velikoj su manjini. Mnogi propisi usvojeni su bez ikakve javne rasprave ili nakon one koja nije uključila mogućnost da svi učesnici dobiju odgovore o tome zašto su neki predlozi prihvaćeni ili odbijeni - rekao je Nenadić.

On je ocenio da zabrinjava to što nema garancija u pogledu budućeg postupanja vlade kada bude predlagala važne zakone kao što je zakon o radu.

- Obaveza je da se javna rasprava organizuje u pripremi svakog zakona koji bitno menja uredjenje neke oblasti ili ako posebno zanima javnost - istakao je Nenadić.

Kako je naglasio, kršenje Zakona o državnoj upravi u pogledu javnih rasprava je često, ali ne postoje sankcije propisane za takve slučajeve, pa isključivo od političke volje u vladi i skupštini zavisi hoće li zakon koji nije prošao raspravu biti usvojen.

Tekst objavljen na sajtu: Blic

Leave a Reply