19 July 2014 ~ 0 Comments

Usvojene izmene Zakona o radu

BEOGRAD, 18. jula 2014. (Beta) – Skupština Srbije usvojila je u petak izmene Zakona o radu, uprkos oštrom protivljenju opozicije i protestima sindikata koji su održani u Beogradu tokom skupštinske rasprave.

Za izmene Zakona o radu glasalo je 190 poslanika, dok je 21 bio protiv.

Novine u Zakonu o radu su da pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4 odsto po godini rada važi isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža, kao i da će naknada zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak iznositi minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca.

Predividja se i da poslodavac pre otkaza o radu, mora da opomene radnika i da mu da uputstva kako da obavlja posao, ali i da mu ponudi neki drugo radno mesto u preduzeću.

Zakonom je predvidjeno da zaposleni ima pravo na naknadu za noćni rad od 26 odsto, ali ne i za smenski rad.

Nova rešenja predvidjaju i gubljenje prava na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz.

Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.

Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60 odsto osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.

Smanjene su i otpremnine za odlazak u penziju i iznosiće dve, a ne tri prosečne plate zaposlenog.

Novine su i da radni odnos na odredjeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana, a može da se produži i do tri godine. Predlagač očekuje da će ova mera pospešiti zapošljavanje, s obzirom na nezaposlenost u zemlji i broj radnika koji rade na crno.

Izmenama zakona, zaposleni dobija pravo na korišćenje godišnjeg odmora već nakon mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci.

Nova rešenja štite prava trudnica, ali su ta prava proširena i na dojilje i sprečavaju poslodavca da ih proglasi viškom.

Prvi put se zakonom definiše i rad s nepotpunim radnim vremenom i rad na daljinu, i to tako da ti zaposleni moraju da imaju iste uslove rada kao i zaposleni s punim radnim vremenom.

Tekst objavljen na sajtu: Beta

Leave a Reply