30 July 2014 ~ 0 Comments

Udovički: Donosi se i Zakon o radu funkcionera u pokrajinama i lokalu

BEOGRAD – Nacrt Zakona o radu zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave će do kraja avgusta biti dostavljen vladi na razmatranje, a zatim će ići u republičku skupštinu na usvajanje, najavila je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Kori Udovicki 1

Ona je, na okruglom stolu posvećenom tom zakonu, istakla da je ovo prvi put da se donosi Zakon o radu koji se odnosi samo na zaposlene i funkcionere u lokalnim samoupravama i da on ne uključuje javna preduzeća, za koja važi nedavno usvojeni Zakon o radu.

Zakon treba da uredi javno službeničke odnose u samoupravama i zemlji, kazala je ministarka, dodajući da ćemo na jesen imati i izmene Zakona o državnim službenicima i državnoj upravi, kao i Zakona o platama državnih službenika, koji će svi biti “vezani” za Zakon o radu.

“Uvođenje reda u toj oblasti je jedini način da prevaziđemo krizu i da državu pretvorimo u servis građana i privrede. Mora da se reši sistem nagrađivanja, obuke i sankcionisanja rada u javnoj upravi kako bismo ojačali odgovornost i motivisanost za kvlitetan rad u javnoj upravi”, kazala je Udovički.

Ona je istakla da je potrebno objediniti elemente javne uprave i smanjiti troškove. Navela je da ima viškova zaposlenih u javnom sektoru, ali da analize pokazuju da se taj višak uglavnom nalazi u javnim preduzećima a ne u javnoj upravi.

Prema njenim rečima, ponegde postoje manjkovi kvalitetnih ljudi i viškovi manje kvalifkovanih, ali pre svega postoji jedna neprilagođenost funkciji i ciljevima.

Često su sredstva ulagana na broj zaposlenih, a štedelo se na materijalnim troškovima, a u njima se nalaze ključni elementi – kao što u dobre konsultantske usluge i održavanje kapitala, navela je ona.

Udovički je istakla da “moramo da uvedemo profesionalnost, efikasnost i kvalitet u rad državnih službenika”.

Tekst objavljen na sajtu: seebiz

Leave a Reply