20 October 2014 ~ 0 Comments

Agencija za borbu protiv korupcije: Smeniti Selakovića

Agencija za borbu protiv korupcije predložiće smenu ministra pravde Srbije Nikole Selakovića jer je 2013. godine bio u sukobu interesa, saznaje dnevni list “Politika” od petka.

Ministar pravde Selakovic 2

Kako piše taj list, utvrđeno je da je ministar kao član Državnog veća tužilaca (DVT) i Visokog saveta sudstva (VSS) glasao da se njegovi pomoćnici Radomir Ilić i Mirjana Mihajlović izaberu za zamenika tužioca, odnosno sudiju za prekršaje.

Agencija je odluku donela po prijavi koju je u aprilu ove godine podnelo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, a utvrđeno je da je ministar pravde postupao suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U rešenju, u koje je “Politika” imala uvid, navodi se da je Selaković kao član DVT 26. juna 2013. učestvovao u odlučivanju o izboru Ilića, u to vreme posebnog savetnika u Ministarstvu pravde, za zamenika tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Gotovo identično ministar je postupio kada je 21. maja 2013. godine na sednici VSS glasao da savetnica u Ministarstvu Mirjana Mihajlović bude izabrana za sudiju.

“Na ovaj način ministar pravde Nikola Selaković pogodovao je navedenim osobama i doveo u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u konkretnim slučajevima nije pismeno obavesio agenciju. Zbog toga mu je na osnovu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije”, piše u rešenju agencije, a prenosi “Politika”.

Tekst objavljen na sajtu: Blic

Leave a Reply