24 November 2014 ~ 0 Comments

Plate režu više od deset odsto?

Savez samostalnih sindikata Srbije upozorio je na to da bi najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru moglo biti i veće od deset odsto, pa čak i za one koji imaju plate manje od 25.000 dinara.

Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica je podsetio na to da su plate ranije već bila smanjenje od dva do 12 odsto po osnovu minulog rada, a da sada Vlada Srbije, kroz određivanje nove, manje osnovice plata, pokušava da zarade smanji i više od deset odsto, čak i onima s minimalnim zaradama.

Potežica je rekao da niko tačno ne zna kako će se obračunavati plate zaposlenih u javnom sektoru, i upozorio na to da već postoje nagoveštaji da će se, osim prosvetara koji su već u štrajku, za obustavu rada odlučiti i neki drugi sektori.

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić pokazao je papir na kojem se vidi obračun nove plate čistačice u jednoj zdravstvenoj ustanovi, po kojem će njena nova zaradi biti oko 12.000 dinara mesečno, iako nije trebalo da bude smanjena jer je ispod zakonom određenih 25.000 dinara.
Po njegovim rečima, u novom obračunu je smanjena osnovica, ali se ne iskazuju naknade za regres, topli obrok i za prevoz, što je „izigravanje zakona”.

E. Dn.

Tekst objavljen na sajtu: Dnevnik

Leave a Reply