02 February 2015 ~ 0 Comments

Poštovani članovi Sindikata i zaposleni

Svesna da očekujete vesti sa sastanka održanog u vezi sa kolektivnim pregovaranjem, obaveštavam vas da se u petak, 30.1.2015. godine, ništa spektakularno nije dogodilo.

Pre svega, zbog rokova zauzet je stav da je dan početka pregovora 19.1.2015. godine. Nakon toga, usaglašavane su opšte odredbe o radnom vremenu, godišnjem odmoru, bezbednosti i zdravlju na radu. Posebno smo insistirali da se unese u zapisnik, u prisustvu predstavnika Ministarstva rada i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, da u sudovima i tužilaštvima nije izvršena procena rizika radnih mesta, odnosno da se Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ne sprovodi već deset godina. Zamislite, i to baš u pravosuđu. Eh, da nam je Jorgovanka Tabaković ministarka, a s obzirom na to da najveći broj zaposlenih radi sa ekranima, i mi bismo imali podmetače za odmaranje nogu.

O zaradama i drugim primanjima nije bilo reči jer je predstavnica Ministarstva finansija napustila sastanak zbog obaveza. Inače, komunikacija između prisutnih predstavnika ministarstava je na niskom nivou pa smo im predložili da potpišu sporazum o međusobnoj saradnji.

Sledeći sastanak zakazan je za 6. februar 2015. godine.

Podsećanja radi, još uvek nismo dobili tražene podatke od Ministarstva finansija. Ova činjenica govori u prilog tome da Vlada Srbije očigledno krije navedene podatke jer je neiskrena. Sindikati su pošteno krenuli u pregovore, naivno verujući da štede svi u ovoj zemlji jednako kao i zaposleni u pravosuđu koji su godinama strpljivi i solidarni.

Podsećam i to da se zarada u pravosuđu utvrđuje na osnovu množenja osnovice (17.100 dinara) sa koeficijentom radnog mesta, za razliku od javnih preduzeća (od lokalnog do republičkog nivoa) gde se zarada utvrđuje na osnovu koeficijenta radnog mesta, cene sata (minimalna cena sata prema odluci Socijalnog ekonomskog saveta, negde uvećana i za 20% ) i mesečnog broja sati. Kada osnovicu od 17.100 dinara podelite sa mesečnim prosečnim brojem sati 174, sat pratećeg osoblja u pravosuđu je ispod sto dinara. Sećate se da smo potpisali sporazum 2013. godine da cena sata za zaposlene u pravosuđu bude u skladu sa odlukom SES-a i da se zbog istog vodi sudski spor.

Ne pišem ovo da bih vas iritirala nego da bih vam ukazala na bezobrazluk našeg poslodavca zbog nejednakog tretmana a posebno i zbog toga što je EPS zatražio kredit od dvesto miliona evra kredita koji ćemo svi mi da vraćamo. I dok su zaposleni u pravosuđu kreditno nesposobni zbog mizernih plata, oni će kao i drugi građani da vraćaju te kredite.

 Naglašavam da naš bes nije usmeren prema radnicima javnih preduzeća nego isključivo prema licemernim i bezobraznim donosiocima odluka u ovoj zemlji. I zato ćemo u narednim danima objavljivati kolektivne ugovore i za druga javna preduzeća.

Za početak, u prilogu možete da vidite novi Kolektivni ugovor za JP EPS, pre neki dan potpisan i overen pečatom.

PKU za JP EPS

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply