28 February 2015 ~ 0 Comments

Poseban kolektivni ugovor

Danas je, nakon korekcija, stigao konačan tekst kolektivnog ugovora, kao što je i obećano. Tim ugovorom dosadašnja prava nisu smanjena ali nisu ni uvećana. Niti je za radovanje, niti je za tugovanje. Ne mogu da tvrdim da je rezultat partnerstva ili nesaradnje, ali ne mogu da tvrdim ni da to nije. Rezultat je od svega pomalo.

Ipak, ukratko, znam da sve zaposlene u pravosuđu najviše interesuje stimulacija. Dobro je to što je ona sada u članu 42, ali preobražena u dodatak za poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada.

- PKU za državne organe sa unesenim primedbama (.pdf)

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply