09 March 2015 ~ 0 Comments

Potpisan PKU za pravosuđe i upravu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potpisala je danas Poseban kolektivni ugovor sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, Sindikata uprave Srbije i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije.

Prilikom pravljenja ovog kolektivnog ugovora posebna pažnja posvećena je tome da zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu Srbije mogu u procesima reorganizacije, unapređenja rada i racionalizacije, da računaju na jasno određene kriterijume, rekla je Udovički, nakon potpisivanja u Vladi Srbije.

Na taj način biće zaštićen kako proces unapređenja rada, tako i socijalni uslovi i prava zaposlenih, naglasila je Udovički.

Pregovori su potrajali ali su uspešno okončani na zadovoljstvo svih socijalnih partnera, ocenila je ministarka.

Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica istakao da sindikati nisu u potpunosti zadovoljni jer svi ciljevi nisu postignuti, ali su ključne stvari dobro definisane i postignut je određeni nivo socijalne pravde.

Jedno od dobro i precizno definisanih je i pitanje tehnoloških viškova, što do sada nije bio slučaj, rekao je Potežica i ukazao da je najbitnije da je u Srbiji zadržan sistem kolektivnog pregovaranja jer je to veoma značajno za sigurnost zaposlenih.

Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević istakla je da su pregovori bili dugi, bilo je i najava protesta, ali se na kraju sve ipak završilo dogovorom, na zadovoljstvo svih strana.

Prema njenim rečima, nije dobro što se ovaj kolektivni ugovor odnosi samo na stalno zaposlene, pa bi u narednom periodu trebalo raditi na njegovom proširenom dejstvu na one koji rade sa ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i volontere.

Predsednik Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljub Todorović istakao je da potpisani kolektivni ugovor daje osnovna prava i predstavlja korak u pravom smeru, ali ostaje da se prati njegova primena u praksi.

Izvor:TANJUG

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Leave a Reply