16 March 2015 ~ 0 Comments

PKU objavljen u “Službeno glasniku R.S.”

 Poseban kolektivni ugovor za državne organe objavljen je u “Službenom glasniku R.S.”, broj 25 od 13. marta 2015. godine.

PKU za državne organe

 

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply