24 April 2015 ~ 0 Comments

Zabranjeno napredovanje u sudovima i tužilaštvima

Ministar pravde Nikola Selaković poslao je dopis predsednicima sudova i čelnim ljudima tužilaštava kojim ih je obavestio da u budžetu Srbije nema novca za poštovanje Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i upozorio da će za “eventualne probleme” oni snositi odgovornost. Iz toga proizilazi da će daktilografi, radnici u pisarnici, zapisničari i ostali državni službenici koji rade u pravosuđu, a koji su na osnovu ocene svog rada zaslužili unapređenje i povišicu, ove godine ostati uskraćeni za svoje zakonom ustanovljeno pravo.

U dopisu se navodi da Zakonom o budžetu nisu predviđena sredstva za uvećanje plata i napredovanje državnih službenika po osnovu ocenjivanja u pravosuđu, a da je Vlada Srbije zaključkom od 26. marta onemogućila Ministarstvu finansija da odobri dodatna sredstva organima državne uprave.

“Iako je Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika propisano da državni službenici napreduju u viši platni razred po osnovu ocenjivanja, sredstva odobrena u budžetu za 2015. godinu to onemogućavaju. Ukazujemo da bi uvećanje plata državnim službenicima koji po osnovu ocenjivanja ispunjavaju uslove za napredovanje u viši platni razred, dovelo u pitanje redovnu isplatu zarada zaposlenih u pravosuđu u poslednjem kvartalu 2015. godine”, piše u dopisu ministra pravde Nikole Selakovića. Za slučaj da predsednici sudova odluče da poštuju Zakon o platama državnih službenika i omoguće povećanje plata državnim službenicima koji su dobro ocenjeni za svoj rad, u dopisu se navodi i upozorenje.

“Odgovornost za eventualne probleme snosiće rukovodioci organa, na šta je ukazano Zaključkom Vlade”, stoji na kraju dopisa.

Zajedno sa dopisom, predsednicima sudova je dostavljen i zaključak Vlade Srbije u kojem se navodi da organi državne uprave, kao ni drugi direktni i indirektni korisnici budžeta Srbije ne mogu po osnovu napredovanja državnih službenika zahtevati dodatna sredstva u budžetu. Suspendovanje Zakona o platama državnih službenika i nameštenika se ne odnosi na sudije i tužioce jer je njihov sistem napredovanja nevezan za povećanje plate.

Ova odluka Vlade Srbije nije utemeljena u zakonima, pošto za razliku od nekih prethodnih godina u ovogodišnjem Zakonu o budžetu ne postoji nijedna odredba koja se odnosi na ograničenje napredovanja državnih službenika. Takođe, takva odredba ne postoji ni u Zakonu o privremenom umanjenju zarada. Naprotiv, u članu 4 ovog zakona piše da su ništave odredbe bilo kojeg akta kojima se povećavaju zarade državnim službenicima osim pojedinačnog akta kojim se plata povećava po osnovu napredovanja.

Kako napreduje državni službenik

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika jasno je definisano pod kojim uslovima se napreduje u viši platni razred na osnovu ocene sopstvenog rada. “Državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena – “naročito se ističe”, napreduje za dva platna razreda. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je dve godine uzastopno određena ocena – “ističe se” ili ocene – “naročito se ističe” i “ističe se”, bez obzira na njihov redosled. Za jedan platni razred napreduje državni službenik kome je tri godine uzastopno određena ocena “dobar” ili ocene “ističe se” i “dobar”, bez obzira na njihov redosled”, piše u zakonu.

Autor: V. Jeremić

Tekst objavljen na sajtu: Danas

Leave a Reply