06 July 2015 ~ 0 Comments

Sindikati i poslodavci o efektima Zakona o radu

Godinu dana od početka primene novog Zakona o radu, poslodavci ocenjuju da je taj zakon doneo bolji privredni ambijent i efikasniji rad, pri čemu nije došlo do masovnih otpuštanja radne snage, kako su to najavljivali sindikati, a sindikati ostaju u uverenju da je taj propis smanjio prava zaposlenih i uneo veću nesigurnost.

SINDIKATI O IZMENAMA ZAKONA O RADU

 

 

 

 

 

Direktor Unije poslodavaca Srbije (UPS) Slavenko Grgurević kaže da poslodavci za sada vide pozitivne efekte, posebno zato što  je novi zakon doprineo unapređenju poslovnog ambijenta u Srbiji.

To se pre svega odnosi na uvođenje institucije fleksibilnog tržišta radne snage, što je motivisalo ne samo poslodavce, već i zaposlene na bolji i efikasniji radi, rekao je Grgurević.

Pored primene Zakona o radu, Zakona o stečaju, nedavno doneta Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i prvi koraci u pravcu restrukturiranja javnog sektora, ukazali su poslodavacima da Vlada Srbije dobro radi svoj posao zbog čega podržavaju reformski kurs ove vlade, rekao je on.

Ono što poslodavci očekuju u narednom periodu je fiskalna reforma, rekao je Grgurević, ukazujući da se to odnosi na smanjenje velikih opterećenja koje poslodavci imaju, pre svega poreskih opterećenja na rad.

On je mišljenja da bi poreska opterećenja na rad sa sadašnjih 60 odsto trebalo da budu smanjena na ispod 40 odsto, što će dovesti do prelaska mnogih poslodavaca iz “sivih” u legalne tokove, a i radnici će biti zadovoljniji jer će poslodavci moći više da ih plate.

Grgurević smatra da primena Zakona o radu nije dovela do masovnih otpuštanja, čega su se sindikati u vreme donošenja zakona pribojavali, ukazujući da se i na tom polju stvari odvijaju znatno brže i pažljivije, što je vrlo važno, jer se radi o ljudima.

“Unija poslodavaca je spremna da se uključi i ima konkretne projekte. Razgovarali smo sa predstavnicima vlade da otpremnina bude inicijalni korak u pravcu novog zapošljavanja. Ne možete od jedne otpremnine napraviti posao, ali ako se 10 ljudi uključi to je već dovoljno za prvo ulaganje u posao, naveo je on.

Prema njegovom mišljenju, u Srbiji postoje mogućnosti da se uloži u neki posao, naročito u organsku poljoprivredu, IT sektor, energetiku, ali bi ljudi trebalo da imaju više vere u sebe i da shvate da su danas radnici, a već sutra mogu da postanu poslodavci.

Poptredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović, međutim, tvrdi da analiza tog sindikata pokazuje da pozitivnih efekata novog Zakona o radu nema.

Nema investicija, prava zaposlenih su smanjena, zarade takođe, nije se poboljšalo zapošljavanje, izgubljen je  i onako nizak nivo socijanog dijaloga, izgubljeno je mnogo kolektivnih ugovora, rekao je on.

Mihajlović je podsetio da su novim zakonom svi ranije potpisani kolektivni ugovori stavljeni van snage, pa su sindikati ubrzano morali da uđu u pregovore sa poslodavačkim organizacijama za potpisivanje novih kolektivnih ugovora.

“Ti pregovori idu otežano. Vrlo teško ćemo doći do potpisivanja novih granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru, naveo je on.

Upitan da prokomentariše činjenicu da posledica ovog zakona ipak nisu velika otpuštanja, što su sindikati najavljivali u vreme kada je zakon donošen, Mihajlović je rekao da sindikati nisu ni očekivali da će se desiti “histerija otpuštanja”.

Mihajlović kaže da je svejedno nezaposlenost i dalje velika, a činjenicu da je zvanično stopa nezaposlenosti u padu objašnjava metodom statističkog računanja,  prema kojoj se svako ko je u radnom odnosu jedan sat u toku godine, više ne smatra nezaposlenim.

Izvršni sekretar sindikata UGS Nezavisnost Zlata Zec takođe ne vidi bilo kakve pozitivne efekte novog Zakona o radu, tvrdeći da je ono što se u javnosti predstavlja dobro, poput rasta zaposlenosti, zapravo igra statistike.

Ona nije dala odogovor na pitanje ima li podataka koji bi opravdali strahovanja sindikata da će doći do većeg broja otkaza, ukazujuću, umesto toga, da nije došlo do rasta zaposlenosti.

Zec takođe u negativne efekte zakona ubraja, kako kaže, gotovo potpuno ukidanje kolektivnog pregovaranja.

Mi zaključujemo kolektivni ugovor sa Unijom poslodavaca, koja okuplja pet odsto zaposlenih, i to se odnosi samo na taj procenat zaposlenih kod tih poslodavaca. A pregovaramo mesecima,  godinama i to je zaludan trud. Mislim da je tu velika greška napravljena, istakla je Zec.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o radu 18. jula prošle godine, a zakon je stupio na snagu 29. jula 2014.
(Tanjug)

Tekst objavljen na sajtu: Dnevnik

Leave a Reply