24 July 2015 ~ 0 Comments

Višak su funkcioneri – politički supermeni

Sindikat pravosuđa Srbije izražava čuđenje i zabrinutost zbog najave da u pravosuđu postoji višak zaposlenih. Čuđenje jer ne postoji nešto što se zove evropski prosek, pošto broj sudija i tužilaca u svakoj državi zavisi od tradicije, pravnog sistema i slično. Još veće čuđenje jer je upravo u pravosuđu broj zaposlenih smanjivan već dva puta – krajem 2007. i 2009. godine za skoro 3.000 ljudi, što čini blizu 20% zaposlenih u pravosuđu, a zabrinutost jer je pravosuđe zbog toga, kao i zbog dve reformske mreže sudova i uvođenja tužilačke istrage, zatrpano i u zaostatku. Ovakva mera pogodila bi građane koje bi još više udaljila od pravde i sudske zaštite.

 

Pre donošenja bilo kakve odluke u vezi sa pravosuđem trebalo je prvo utvrditi šta je sudski ili tužilački predmet, koji su i kakvi izvori tih predmeta. Trebalo je utvrditi koliko predmeta u radu ima jedan sudija ili tužilac pa tek tada preispitati broj nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa tim. Dakle, trebalo bi na pouzdan način utvrditi šta je predmet, broj predmeta po strukturi i potreban broj nosilaca pravosudnih funkcija, a zatim u skladu sa tim brojem odrediti i broj administrativnog osoblja. Priliv predmeta ne zavisi od nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih ali veoma zavisi od ponašanja predstavnika Vlade, jer izvori tih predmeta u Srbiji leže u dugogodišnjoj tranziciji, pljačkaškoj privatizaciji, otpuštanjima, kršenju radničkih prava, stečajnim postupcima, korupciji, kriminalu, stalnom menjanju zakona koji su i sami sebi i međusobno protivrečni…

Izjava da su plate u sudstvu za 25% više od proseka u javnom sektoru je proizvoljna i nepotpuna. Plate sudske administracije kreću se od 220 do 320 evra. Plate nosilaca pravosudnih funkcija u osnovnim sudovima, odnosno tužilaštvima, iznose 745 evra i oni ne mogu da rade druge poslove niti da gomilaju funkcije i primanja. Dakle, administrativne zarade u pravosuđu niže su od zarada lokalnih službenika, niže su od prosečne zarade u Srbiji 40%, a od zarada u javnim preduzećima, čiji je osnivač Vlada, niže su i do 100%. Prethodno navedene zarade sudija i tužilaca kreću se u rangu državnog službenika na najnižem položaju u izvršnoj vlasti (ministarstvima i Vladi čije su plate 800 evra), dok su duplo niže od plata predsednika opštine. Zarade sudija u Vrhovnom kasacionom sudu iznose oko 1.500 evra.

Zato pozivamo vlast da u racionalizaciju krene prvo od sebe tako što će se odreći nagomilanih funkcija, privilegija i primanja, kao i da počne sa otpuštanjem prekobrojnih direktora, pomoćnika, zamenika, savetnika i penzionera u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i agencijama. Tehnološki višak su, u stvari, funkcioneri sa nagomilanim funkcijama i primanjima.

Predsednica

Milošević Slađanka

 

 

 

Leave a Reply