29 July 2015 ~ 0 Comments

Diskriminacija nameštenika

 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU

Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ispitivanje ustavnosti Zakona o državnim službenicima i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojima je onemogućeno napredovanje nameštenika. Smatramo da su nameštenici navedenim zakonima diskriminisani zbog nemogućnosti napredovanja na poslu, suprotno Ustavu Republike Srbije, Zakonu o radu, kao i Evropskoj socijalnoj povelji.

Prilog: Inicijativa Ustavnom sudu Republike Srbije

Tekst obljavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply