06 August 2015 ~ 0 Comments

Šabić: Nezavisna tela drže pod kontrolom

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički “ostala dužna” da objasni šta je razlog da se nezavisni državni organi, za razliku od nekih drugih, “drže pod kontrolom”.

 Šabić je u saopštenju naveo da je jučerašnja izjava Kori Udovički, povodom Inicijative nezavisnih kontrolnih tela za vraćanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u Skupštinu Srbije na ponovno odlučivanje, pokušaj da se stavovi nezavisnih kontrolnih tela o racionalnom zapošljavanju i odgovornom odnosu prema budžetskim sredstvima nekorektno predstave javnosti.

“Ministarka, u svojoj izjavi i sama konstatuje da se nezavisnost najbolje štiti odgovornim ponašanjem koje su do sada ove institucije pokazale i kad je reč o zapošljavanju. Logično je da to konstatuje, to se ne može zaobići, jer je notorna istina, ali baš zato ministarka ostaje dužna da javnosti objasni šta je razlog da se te institucije za razliku od nekih drugih, drže pod kontrolom”, naveo je Poverenik. Prema oceni Poverenika, izjava Kori Udovički da “svi delimo sudbinu ove države”, je netačna i zvuči “gotovo cinično”, budući da je, kako je istakao, iz teksta Zakona očigledno da su neki organi izuzeti od te “zajedničke sudbine”.

“Insinuirati da je želja nezavisnih kontrolnih tela da nikom ne polažu račune je neodgovorno, posebno u kontekstu činjenice da su sva ova tela, kao i svih ranijih godina, i ove godine, podnela Narodnoj skupštini izveštaje koji pored ostalog obuhvataju i precizne podatke o zapošljavanju i raspolaganju budžetskim sredstvima, a koji potvrđuju racionalan i odgovoran odnos”, naveo je Šabić.

Povodom izjave ministarke da je “postignuti stepen nezavisnosti i snaga nekih od tih institucija nešto čime Srbija treba i može da se ponosi” i da nikad ne bi uradila nešto što tu nezavisnost umanjilo, Šabić ocenjuje da je sama sebe demantovala.

Ministarka je juče agenciji Beta rekla da se nijednim segmentom Zakona o načinu utvrđivanja maksimuma broja zaposlenih u javnom sektoru ne umanjuje nezavisnost kontrolnih tela koja su tražila vraćanje tog zakona na ponovno odlučivanje u Skupštinu Srbije.

Inicijativu kojom s traži vraćanje zakona u Skupštinu Srbije, predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću podneli su juče zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja, poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Agencija za borbu protiv korupcije.

U inicijativi za vraćanje zakona u Skupštinu Srbije navedeno je da taj zakon nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, da u njegovom donošenju nije poštovana propisana procedura.Podnosioci inicijative ocenili su i da zakon ne uređuje položaj nezavisnih i samostalnih državnih organa na odgovarajući način, kao i da ruši Ustavom i zakonima utvrđenu nezavisnost određenih državnih organa, neophodnu za ostvarivanje vitalnih prava i interesa građana.

Tekst objavljen na sajtu: RTV

Leave a Reply