02 September 2015 ~ 0 Comments

Udovički: Obezbeđen novac za otpremnine

Srpska ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički izjavila je danas da je obezbeđen novac za otpremninu onima koji će napustiti radna mesta u državnoj službi, a za to je predviđeno oko 5,5 milijardi dinara.

Kori Udovicki 1

“Kriterijumi za određivanje maksimalnog broja zaposlenih moraju biti utvrđeni u skladu s potrebama institucija, a ne kao kosilicom”, kazala je Udovički za Radio-televiziju Srbije.

Ona je navela da bi akt o maksimalnom broju zaposlenih u institucijama trebalo da bude donet sredinom septembra, pošto ministarstva prikupe sve podatke.

Ministarka je navela da cifra kojom se spekuliše, o oko 9.000 radnih mesta koja bi trebalo da budu ukinuta, možda bude manja, a možda bude i veća ako se u obzir uzme i odlazak u penziju, kada bi mogla da dostigne i 15.000.

Udovički je napomenula da će se razmatrati ukidanje pojedinih vladinih agencija ili spajanje nekih od njih. Ona smatra da njihov broj nije veliki, ali da ih treba dobro organizovati i njihov rad učiniti efikasnijim. Prema rečima ministrake, u agencijama i nezavisnim telima ima oko 3.000 zaposlenih.

Ona je napomenula da će kada se utvrde precizne potrebe za kadrovima u institucijama biti i zapošljavanja, a, prema sadašnjim procenama, tražiće se lekari i stručnajci koji bi mogli da ubrzaju proces Evropskih integracija, kao i da pomognu u efikasnijem trošenju sredstva iz evropskih fondova.

Tekst objavljen na sajtu: Dnevni Akter

Leave a Reply