06 October 2015 ~ 0 Comments

Obaveštenje u vezi ugovora na određeno vreme

Zaposleni u pravosudnim organima na određeno vreme kojima ugovori ističu 30. 9.2015. godine, nemaju razloga da brinu, za sada, jer će im ugovori o radu na određeno vreme, dakle, neizvesnost i agonija, biti produženi do 31.12.2015. godine, na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj 112-7375/2015 od 2.7.2015. godine.

Međutim, na snagu je stupio Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru iliti, kako ga mi zovemo, zakon za otpuštanje i nemamo saznanja koji je taj nepoznati broj i na osnovu kojih analiza je limitiran od strane ministra pravde kao potreban broj zaposlenih za nesmetano funkcionisanje srpskog pravosuđa. Drugačije rečeno, ne znamo da li će zaposleni na određeno vreme nastaviti da rade posle 1.1.2016. godine. Ono što znamo jeste da je broj zaposlenih redukovan prethodnim reformama, da postojeće sistematizacije nisu popunjene i da ova racionalizacija ovako nakaradno smišljena, ukoliko se sprovede u pravosuđu pored prethodne reforme i popravke reforme, dodatno guši i ograničava rad pravosudnih organa. Pravosuđe jeste neefikasno ali nije preglomazno. Naprotiv, dobro uopšte i funkcioniše!

Podsećanja radi, u 2008. godini u srpskom pravosuđu bilo je ukupno 2.395.699 predmeta u radu, od čega novoprimljenih 1.681.593, a zaostalih iz prethodnih godina 716.106 predmeta. Godine 2014. ukupan broj predmeta u radu iznosio je čak 4.642.602 predmeta, od čega je 2.890.417 predmeta nerešeno iz prethodnog perioda a novoprimljenih u toj godini je 1.752.185 predmeta. Iz ovoga sledi da je broj zaostalih nerešenih predmeta uvećan za četiri puta, kao i da je uvećan broj novoprimljenih predmeta. U navedenom periodu jedino se smanjivao broj zaposlenih!

Iz izveštaja Vrhovnog kasacionog suda za 2014. godinu proizilazi da sudovi uspevaju da savladaju priliv i rešavaju veći broj predmeta. Međutim, bez obzira na to, gledano u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, sudovi su rešili samo 38,63% predmeta. Uprkos ovakvim izveštajima neko donosi nerazumne odluke, pa se opravdano postavlja pitanje da li neko čita izveštaje o radu sudova, a ako ih čita – kako je moguće da se donose odluke koje nisu u skladu sa potrebama građana! Nijedna vlada do sada, barem kada je pravosuđe u pitanju, nije vodila računa o interesima građana i nije kadrovski jačala pravosuđe. Ali ga je svaka u kontinuietetu urušavala, i urušava.

 

Prilog:  Zaključak i propratni akt Komisije

 

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Leave a Reply