09 October 2015 ~ 0 Comments

A gde je program za rešavanje viška funkcionera “BUDŽOVANA” ?

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi smanjenju broja zaposlenih u pravosuđu jer je to nerazumna odluka, imajući u vidu činjenice koje proizilaze iz izveštaja o radu sudova Vrhovnog kasacionog suda za 2014. godinu – sudovi uspevaju da savladaju priliv ali gledano u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, sudovi su rešili samo 38,63% predmeta.

Dakle, zdravorazumski zaključak je da bi u interesu države, a pre svega građana, broj zaposlenih u pravosuđu trebalo da se poveća.

Istovremeno, osporavamo izjavu premijera kojom negira povećan broj lica na platnom spisku države u periodu kada je važila zabrana zapošljavanja. Posebno nezadovoljstvo izaziva njegova izjava da se smanjuje samo administracija.

Naime, prema Zakonu o radu, zaposleni je svako fizičko lice koje je u radnom odnosu na određeno i neodređeno radno vreme, tako da se zaključivanjem i ugovora na određeno vreme, bez obzira na privremenost, broj zaposlenih uvećavao. Ne postoji zvaničan podatak koliko je lica kod korisnika javnih sredstava na osnovu zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, kao i ugovora o radu na daljinu. Poslednji su posebno interesantni. Lica angažovana po navedenim ugovorima ne ubrajaju se u zaposlene.

Najveće opterećenje za državni budžet su oni koji nisu zaposleni a uživaju određena prava po osnovu rada. To su funkcioneri ili, srpski rečeno, “budžovani”! Oni su lica koja obavljaju funkcije na osnovu izbora, postavljenja i imenovanja u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada i grada Beograda i u organima javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad i grad Beograd.

Cilj države jeste da se smanji broj zaposlenih u državnoj administraciji. U državnim organima postoje izvršilačka radna mesta i položaji. Položaji su, u stvari, funkcionerska radna mesta. To je radno mesto na kome funkcioner iliti državni službenik na položaju ima ovlašćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada u državnom organu. Ukoliko ima viška izvršilačkih radnih mesta, zaključujemo da ima i viška funkcionera jer neće imati posla, odnosno neće imati kome da izdaju naloge, neće imati koga da organizuju ili njihov rad usklađuju. I zato javno pitamo – kada će Vlada Srbije doneti program za rešavanje viška funkcionera?

 

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Leave a Reply