21 October 2015 ~ 0 Comments

OTKRIVAMO Kori spremila nove izmene zakona: Evo kako će se ići u penziju i kolike će biti otpremnine

Zaposleni u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju a više nema potrebe za njihovim radnim mestom dobiće otpremninu kao tehnološki višak.

Otpremnine slika Kori Udovicki

Ovo je, kako saznaje „Blic“, suština novih izmena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje je pripremila ministarka državne uprave Kori Udovički.

Po ovim izmenama, zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju (žene sa 60 godina i šest meseci života, a muškarci sa 65), u penziju će otići jedino ukoliko se njihovo mesto gasi. Oni će u tom slučaju dobiti otpremninu predviđenu za tehnološke viškove, koja je znatno veća od naknade za penzionisanje koja im sleduje po Zakonu o radu i koja iznosi dve prosečne plate.

U Ministarstvu državne uprave kažu da iznos ovih otpremnina neće biti manji od 200 evra po godini staža, bez obzira na visinu zarada. Tako će neko ko ima 30 godina staža i platu od 50.000 dinara, umesto oko 800 evra, koliko bi dobio za odlazak u penziju, dobiti čak 6.000 evra. Ali pod uslovom da je ceo radni vek proveo na istom poslu.

Inače, po Zakonu o radu otpremnina koju je poslodavac dužan da isplati po osnovu tehnološkog viška ne može da bude manja od zbira trećine plata svih godina radnog staža kod poslednjeg poslodavca.

Udovički je ovaj novi predlog rešavanja viška zaposlenih pripremila nakon odluke Ustavnog suda da obustavi primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koja se odnosi na prinudno penzionisanje žena koje su navršile 60,5 godina života.

Zasad je, međutim, samo reč o predlogu koji treba da usvoje Vlada i Skupština.

- Ovo bi, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ubrzalo racionalizaciju sa kojom se već kasni. Objektivno, ove izmene bi samo još preciznije definisale kako omogućiti penzionisanje dela zaposlenih. Nema govora o novom planu kojim bi se, umesto viškova zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju, otpuštali neki drugi kadrovi – objašnjava izvor „Blica“ iz Vlade.

Kako se računa otpremnina

U obračun visine otpremnine ući će samo godine staža kod poslednjeg poslodavca. Kao jedan poslodavac računa se mreža škola, bolnica ili zdravstvenih ustanova, tako da se zaposlenom koji je, recimo, iz škole prešao u upravu računa samo staž u upravi.

Leave a Reply