23 October 2015 ~ 0 Comments

Sindikati javnog sektora: U štrajk zbog zakona o platama

Sindikati javnog sektora danas su kritikovali Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru Srbije i najavili da će organizovati štrajkove ako predložena rešenja budu usvojena.

Taj sindikat u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije zamera što predloženim zakonom nisu obuhvaćen svi zaposleni u javnom sektoru, pre svega funkcioneri.

Glavobolja_kancelarija-posao-javni-sektor_660x330

“Nacrt zakona o platama suspenduje važeće posebne kolektivne ugovore grana”, navodi se u saopštenju Sindikata javnog sektora i ukazuje da takav zakon ne može biti donet ako u njemu ne budu precizirani platne grupe i razredi, kao i koeficijenati za zaposlene i sistematizovani svi poslovi.

Istakuto je da nije definisano pravo na posebne naknade za minuli rad, jubilarnu nagradu i druge isplate.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je pripremilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, počela je juče i trajaće do 10. novembra.

Predloženo je da plate u javnom sektoru budu u rasponu 1:7,5, odnosno da najviša plata može biti najviše sedam i po najnižih plata.

Predviđen i jedinstveni katalog zvanja i radnih mesta i metodologija kojom će se razvrstavati konkretna radna mesta u 60 platnih razreda, i po kojima će se dobiti određeni koeficijent.

Cilj donošenja tavog zakona je da zaposleni za istu vrstu posla bez obzira u kom delu javnog sektora rade dobijaju iste plate.

Tekst objavljen na sajtu: RTV

 

 

 

 

Leave a Reply